ارزیابی آذر ماه- ریاضی اول دبستان

در این مجموعه سؤال‌های ارزیابی آذر ماه دبستان نیک نامان را قرار دادیم.

ارزیابی آذر ماه- ریاضی اول دبستان

در فایل ضمیمه ارزیابی درس ریاضی در مبحث شمارش  و الگویابی و اشکال هندسی را می‌توانید دانلود کنید.

منبع :

6/1/2023 2:07:05 AM
Menu