توان در مدار(1)-محمدرضا اصفهانی

فیزیک یازدهم - فصل دوم - توان در مدار(1)-محمدرضا اصفهانی

توان در مدار(1)-محمدرضا اصفهانی

کنکوری عزیز


مبحث توان الکتریکی در مدار همواره جزو مباحث مورد علاقه طراحان کنکور بوده است .

بنابراین یادگیری و درک مفاهیم و روابط و حتی ریز نکات این مبحث از اهمیت بالایی برخوردار است .

این اهمیت با حذفیات جدید کرونایی به دلیل محدودیت در طرح سؤالات پیچیده مدار دوچندان شده است.

در فایل ضمیمه حاضر سعی شده تا مشکلات همیشگی دانش‌آموزان مختلف در این مبحث به طور شفاف بررسی و به آنها پاسخ داده شود .

در فایل های آتی ریز نکات قرار داده خواهد شد.


محمدرضا اصفهانی-دانشجو دکتری فیزیک علم وصنعت


4/2/2023 8:36:26 AM