پاسخ چند سوال در مورد پروژه هدیه روز معلم

1)تاریخ شروع و پایان پروژه هدیه روز معلم چه زمانی ست؟ شروع پروژه: 11 اردیبهشت / پایان پروژه: 20 اردیبهشت

پاسخ چند سوال در مورد پروژه هدیه روز معلم

پاسخ چند سوال در مورد پروژه هدیه روز معلم:


1)تاریخ شروع و پایان پروژه هدیه روز معلم چه زمانی ست؟        

-شروع پروژه:  11 اردیبهشت / پایان پروژه: 20 اردیبهشت


2)برای چه کسانی پیامک رفته است؟    

-برای139055دبیر منتخب کد فرستاده شده  است:

حدود20000نفراز این دبیران ،  در بانک اطلاعاتی تهران در 10سال گذشته از نظر دانلود ازمون های رایگان و استفاده از کتاب در صفحه شخصی دبیران فعال  بوده اند .

حدود30000 از این دبیران دبیرِ فعال  توسط مسئولان نمایندگی معرفی شده اند.

حدود 5000 دبیر فعال مربوط به مدارس یا کتابخانه هایی است که توسط  بنیاد علمی آموزشی قلم چی ساخته ، تجهیز و یا هوشمندسازی شده اند .


  3)بنیاد قلم چی برای دبیران چه خدمات دیگری در نظر گرفته است ؟

 - دبیران می توانند در سایت کانون در قسمت دبیران صفحه شخصی خود را فعال کرده و هر سال 2جلد کتاب هدیه بگیرند.4)نحوه ی دریافت هدیه کتاب به چه صورتی است؟

1-به صورت حضوری (توسط نمایندگی انجام می شود)

2-ارسال از طریق پست (به نشانی ثبت شده  هنگام ثبت نام )


5)در صورتی که دبیری دارای شرایط ذکر شده بود اما کد یونیک دریافت نکرده بود به چه کسی مراجعه کند؟

  -جهت راهنمایی  می‌توانیدبا تلفن 0216463:

  خانم حاجی زاده : داخلی 1322

   کانون بوک : داخلی 2173

   خانم جوادیان : داخلی 3314

    خانم اشک تراب : داخلی 3223  تماس بگیرید.

5/28/2023 5:54:28 AM