پاسخ به سوالات درسی پایه یازدهم تجربی در هفته‌ی اول اردیبهشت

هر سه شنبه بهترین کامنت‌های درسی که در صفحه مقطع یازدهم تجربی در سایت کانون طی هفته گذشته نوشته شده را برای شما بارگذاری می‌کنیم تا شما هم بتوانید از نکات و مطالب درسی گفته شده توسط هم مقطعی‌های خودتا

پاسخ به سوالات درسی پایه یازدهم تجربی در هفته‌ی اول اردیبهشت

سلام

هر سه شنبه بهترین کامنت‌های درسی که در صفحه مقطع یازدهم تجربی در سایت کانون طی هفته گذشته نوشته شده را برای شما بارگذاری می کنیم تا شما هم بتوانید از نکات و مطالب درسی گفته شده توسط هم مقطعی های خودتان استفاده کنید.

برای شرکت در این گفتگوها کافیست به قسمت کامنت‌های صفحه مقطع یازدهم تجربی مراجعه کنید.


کامنت  کاربر: برای تشکیل کیسه‌ی رویانی چند بار میوز و چند بار میتوز رخ میده؟ _تاریخ ثبت:14000207

پاسخ کامنت  کاربر: یک میوز و 7بار میتوز (3 نسل میتوز) _تاریخ ثبت:14000207


کامنت  کاربر: در یک کیسه 30 مهره به رنگ‌های سفید و سیاه و قرمز ریخته شده. تعداد مهره‌های رنگ‌های مختلف برابر بوده و روی مهره‌های هر نوع رنگ رقم‌های 0 تا 9 نوشته شده. مهره ای به تصادف خارج میکنیم مطلوبست احتمال آنکه شماره آن بر 5 بخش پذیر باشد. جوابش چی میشه و حل؟ _تاریخ ثبت:14000207

پاسخ کامنت  کاربر: تعداد مهره‌ها برابر و هرکدام 10 عدد است و هر عدد بین 0 تا 9 ، 3 بار در کیسه پیدا میشود چون هر رنگ آن عدد را دارد در بین اعداد 0 تا 9 تنها 5 است که بر 5 بخش پذیر است و لذا چون 5 روی 3 رنگ سفید و سیاه و قرمز نوشته شده احتمال آن میشود سه سی ام یا 1 دهم. _تاریخ ثبت:14000207


کامنت  دنیز پورخلیل، دهم تجربی -  کرج - میانگین تراز 6094: ص/غ؟ در ساختار یخ، تعداد اتم‌های هیدروژن که با پیوند اشتراکی به یک اتم اکسیژن متصل است از تعداد اتم‌های هیدروژن در ساختار آب مایع که با پیوند هیدروژنی به یک اتم اکسیژن متصل اند، بیشتر است. با دلیل لطفا _تاریخ ثبت:14000207

پاسخ کامنت  کاربر: غلط است، در ساختار آب تعداد اتم‌های هیدروژن  متصل به اکسیژن از طریق پیوند هیدروژنی بیشتر است، چون در فضای سه بعدی قرار میگیرند و میتونن از هر جهت باهم پیوند بدهند. _تاریخ ثبت:14000207


کامنت  کاربر: اکسین بر سلول‌های موجود در نوک ساقه اثر میگذارند.  تحلیل میکنین؟ چرا درسته یا چرا غلط؟ _تاریخ ثبت:14000208

پاسخ کامنت  امیرمحمد امینی، یازدهم تجربی -  شهریار - میانگین تراز 6189: درسته، چه در یاخته‌های مقابل نور چه در قسمت سایه در نوک ساقه رشد داریم. در قسمت سایه بیشتر سپس اکسین به سمت پایین حرکت کرده و بر قسمت‌های نزدیک نوک ساقه نیز اثر می گذارد. _تاریخ ثبت:14000208


کامنت  کاربر: جیبرلین زمان چرخه سلولی را کوتاه میکند و به دنبال ان مدت زمان رسیدن به مرحله اینترفاز را کاهش میدهد. این جمله رو میشه تحلیل کنین؟ _تاریخ ثبت:14000209

پاسخ کامنت  امیرمحمد امینی، یازدهم تجربی -  شهریار - میانگین تراز 6189: جیبرلین یه کارش تحریک و افزایش سرعت تقسیم یاخته اس...خو پس با افزایش سرعت شاهد کاهش مدت زمان چرخه سلولی و در نتیجه زود رسیدن به مرحله اینترفاز چرخه هستیم. _تاریخ ثبت:14000209


کامنت  کاربر: سیتوکنین(هورمون جوانی) طول عمر سلول‌های برگ را افزایش میدهد. ص/غ؟ _تاریخ ثبت:14000209

پاسخ کامنت  محمد امین پیری، یازدهم تجربی -  ایلام - میانگین تراز 6336: غلطه، چون سیتوکنین باعث  افزایش تقسیم یاخته ای میشه و یاخته‌ها فعالیتشان میره بالا در نتیجه طول عمر میاد پایین  ولی خوب  از پیرشدن برگ جلوگیری میکنه چون باعث تولید یاخته‌های جدید می شود. _تاریخ ثبت:14000209


کامنت  کاربر: هورمون جیبرلین برخلاف اکسین و همانند سیتوکینین میتواند تشکیل رشته‌های دوک را تشدید کند. نظرتون راجع به این جمله چیه؟ (با تحلیل لطفا) _تاریخ ثبت:14000209

پاسخ کامنت  محمد اخگری، یازدهم تجربی -  مهربان - میانگین تراز 5506: غلطه، اکسین هم میتواند باعث تقسیم بشود. اکسین داره ریشه زایی میکنه، پس با میتوز ریشه زایی میکنه. اگه گفت تقسیم سیتوکینین باعث رشد ساقه میشه غلطه. اکسین برای ساقه رشد نه تقسیم. برای ریشه تقسیم. اگه حالت کلی گفت باید اکسین رو هم در نظر بگیری که تقسیم میشه:) _تاریخ ثبت:14000209


کامنت  زهرا دهقانان زواره، یازدهم تجربی -  زواره اردستان - میانگین تراز 6352: مگه گلوکز 6کربنه نیست؟ _تاریخ ثبت:14000209

پاسخ کامنت  ایمان حسین نژاد - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران: حلقه شش ضلعیش 5 کربن و یک اتم اکسیژن داره ... یکی از کربن‌های گلوکز خارج از حلقه هستش! _تاریخ ثبت:14000209


کامنت  مهران بامدادی، یازدهم تجربی -  شوشتر - میانگین تراز 5937: هر برچه فقط میتونه‌ی تخمدان داشته باشه ؟آخه شکل چند برچه ای‌ها ی طوریه _تاریخ ثبت:14000210

پاسخ کامنت  کاربر: همه گل‌ها فقط یک تخمدان دارند و چند برچه ای‌ها چند تخمک دارند و یک تخمدان _تاریخ ثبت:14000210


کامنت   کاربر: تک لپه‌ای‌ها مریستم پسین ندارند، ولی ممکنه که بعضی از سلول هاشون دیواره پسین داشته باشن، این جمله درسته؟ _تاریخ ثبت:14000211

پاسخ کامنت   کاربر: بله درسته چون تک لپه ای‌ها مریستم پسین ندارن اما آوند چوبی یا بافت اسکلرانشیم دارن که دیواره پسین چوبی شده دارن _تاریخ ثبت:14000211


کامنت  نسترن مایلی، یازدهم تجربی -  تبریز - میانگین تراز 6193: چطوری تشخیص بدیم که‌ی ترکیبی در آب حل میشه یا نه؟منظورم الکل‌ها نیستناا ! مثلا ترکیب ویتامین بی 3 رو داده _تاریخ ثبت:14000211

پاسخ کامنت  نگار کاووسی، یازدهم تجربی -  تهران - میانگین تراز 6145: اگه قطبی باشه در آب حل میشه حالا چیا قطبی ان؟ اونایی که گروه هیدروکسیل دارن یا اگه مولکول هستن اتمای مرکزیشون جفت الکترون ناپیوندی دارن  یا اگه دو طرف اتم مرکزی، اتمایی که هستن از یک نوع نباشن. _تاریخ ثبت:14000211


دوستان عزیزم  ما تصمیم گرفتیم برای اینکه بتونیم ارتباطمون رو با هم بیشتر کنیم و قدم به قدم کنارتون باشیم،

صفحه ی اینستاگرام متا رو بسازیم و همراهتون باشیم.

متاکنکور