معرفی کتاب 12 دوره آزمون جامع تیزهوشان

کتاب 12 دوره آزمون جامع تیزهوشان شامل 12 دوره آزمون جامع 100 سوالی استعداد تحلیلی مطابق با آخرین تغییرات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه هفتم است.

معرفی کتاب 12 دوره آزمون جامع تیزهوشان

کتاب 12 دوره آزمون جامع تیزهوشان

کتاب 12 دوره آزمون جامع تیزهوشان شامل 12 دوره آزمون جامع 100 سوالی

 استعداد تحلیلی مطابق با آخرین تغییرات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

 پایه هفتم است.در جدول زیر تعداد سوالات هر مبحث و زمان پاسخگویی

 هر آزمون آورده شده است.

نام مبحث 

تعداد سوال

زمان پاسخگویی

هوش کلامی و ادبی

20

20

هوش ریاضی و منطقی

20

20

هوش تصویری و فضایی

20

20

سرعت و دقت

40

20

 10  دوره  از آزمون های کتاب تالیفی و طرح جدید هستند و دو دوره نیز شامل آزمون های ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه هفتم در سالهای 98 و 99 است.

با توجه  به نزدیک بودن به زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان پایه هفتم  کتاب 12 دوره آزمون جامع تیزهوشان به عنوان یک منبع مناسب  به دانش اموزان کمک می کند تا با تیپ های مختلف سوالات بخش های هوش و استعداد آشنا شوند و مهارت خود را در پاسخ به سوالات و مدیریت زمان آزمون افزایش دهند.