روش جمع بندی ثنا فارسی برای شرکت در کنکور سراسری

در این مطلب ثنا فارسی با میانگین تراز 7225 و از شیراز ؛ روش جمع بندی خود را برای شرکت در آزمون کنکور سراسری تجربی با شما به اشتراک گذاشته است.

روش جمع بندی ثنا فارسی برای شرکت در کنکور سراسری

کنکوری ها سلام و خسته نباشید...


در این مطلب ثنا فارسی با میانگین تراز 7225  از شیراز ؛ روش جمع بندی خود را برای شرکت در آزمون کنکور سراسری تجربی با شما به اشتراک گذاشته است.

آیا شما روش ایشان را می پسندید؟! اگر شما روش دیگری دارید حتما آنرا با سایر دانش آموزان به اشتراک بگذارید.سلام خدمت دانش آموزان عزیز


 • دوران جمعبندی را می‌توان مهم ترین برهه سال کنکور به شمار آورد. از چند جهت : اول اینکه دانش آموز تمام مباحث را مطالعه و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده است. ثانیا این برهه از نظر زمانی نزدیک به کنکور است که هم موجب انگیزه بیش تر میشود هم مطالب کامل تر

 • در خاطر می‌ماند.در طی سال ها ثابت شده که نحوه مطالعه این دوران می‌تواند رتبه های افراد را جابجا و در کنکور نتیجه های متفاوتی را ارمغان آورد. 


 • در این دوران دروس یه دو دسته تقسیم میشوند. یکی درس هایی که در آنها مهارت کافی داریم و دومی دروسی که به هر دلیلی به اندازه کفایت آنها را دقیق مطالعه نکرده ایم. شناسایی این دو دسته کاملا یه عهده خود فرد است. برای دسته اول نخست تست هایی جامع، دقیق

 • و به اندازه ای که پوشانندگی کامل را داشته باشد حل میکنم سپس با توجه به غلط ها و نزده ها متوجه میشوم که کدام بخش ها را فراموش کرده ام و باید زمانی را برایشان اختصاص دهم. این روش باعث می‌شود در زمان کمتر اشکالاتمان را متوجه شویم. دسته دوم نیاز یه زمان بیش

 • تری دارند.

 • معمولا بخش های آخر نیمسال دوم دوازدهم نقطه ضعف دانش آموزان به شمار می رود به دلیل زمان ناکافی که یه آن اختصاص داده اند. اما این مباحث جز آسان ترین مباحت کل کتاب محسوب می‌شوند و می‌توان به راحتی یه تسلط رسید. اول آن بخش را از کتاب یا درسنامه مطالعه

 • کرده و سپس تست های کتاب جامع را یکی در میان حل میکنم تا به تسلط برسم. حال مهم ترین کار مرور این مبحث به مدت 1 هفته است. بعد از آن این درس هم جز نقاط قوت محسوب شده و مثل دسته اول با آنها برخورد میکنم.


 • ساعت مطالعه موضوعی است که باید یک حداقلی داشته باشد اما حداکثر آن به عادت ها و انگیزه خود فرد بستگی دارد (* نه توانایی، همه ما توانایی هر کاری را داریم اگر بخواهیم *) من در این ایام میانگین 13 ساعت مطالعه میکنم.


 • آزمون های پیش رو به طور معمول جامع هستند و ازمون های سنجشی به شمار می‌روند نه آموزشی. با توجه به مبحث آزمون با روش هایی که اول کار گفتم مباحث را مطالعه و مرور میکنم. سعی می‌کنم از خودم آزمون بگیرم و در بخش هایی که تسلط بیش تری دارم بصورت جدی تر

 • سوالات کنکور را حل کنم.


 • رفع اشکال این ایام یه این صورت است که غلط های خود را بررسی می‌کنم و دلیل آنها را پیدا میکنم. اگر اشکال علمی بود، روی آن مبحث زمان بیش تری می‌گذارم و اگر مهارتی بود آنرا یادداشت میکنم و در آزمون بعدی مدام سعی میکنم تکرار نشود. 

 • زمانی که در تمام مباحث به تسلط دلخواه برسم، آزمون جامع زدن را شروع می کنم. احتمالا از نیمه اردیبهشت.


 •  استرس مضر ترین اتفاقی است که در زمان می‌تواند وقت داوطلبان را تلف کند. به این فکر نکنید که چقدر از راه باقی مانده، به این بیاندیشید که چقدر از مسیر را طی کرده اید و هر روز برای رسیدن به مقصد تلاش کرده اید. یادتان باشد که به یه جای مشکلات، به توانایی هایتان فکر

 • کنید. همه ما مثل هم هستیم و تفاوت ها در نوع اندیشه ماست. این دوران می‌تواند نتیجه را به کلی عوض کند پس بهترین زمان است که گام هایتان را با قدرت به سوی هدف بردارید. یادتان نرود، هیچگاه به خاطر آینده ای که نویسنده اش خودتان هستید نگران نباشید.


 • من همه دروس را مطالعه کرده ام و درسی را حذف نمیکنم. توصیه ام به داوطلبان این است که اگر مبحث باقی مانده را می‌توانند تا 2 هفته آینده به اتمام برسانند، آنرا حذف نکنند.


 • در این دوران کتاب درسی پر اهمیت می‌شود چون همانطور که هرساله شاهد آن هستیم، هر سال سوال هایی به خود کتاب درسی تعلق دارد و یه راحیت می‌توان آنها را پاسخ داد. سعی کرده هام برای همه دروس کتاب جمعبندی تهیه کنم که در آن آزمون های زیادی باشد نه صرفا

 • درسنامه. احساس می‌کنم که این کتاب ها می‌توانند بسیار مفید واقع شوند. کتاب جمعبندی باید همه مطالب یک مبحث را بپوشاند و سطح سوالات استانداردی داشته باشد. مخصوصا در روز های نزدیک تر به کنکور، چرا که مطالعه نکته کاملا جدید برای برخی می‌تواند نگرانی ایجاد کند.