بررسی نتایج آزمون 3 اردیبهشت دوم دبستان

در این مجموعه نتایج به دست آمده از پردازش اول آزمون بیان شده است

بررسی نتایج آزمون 3 اردیبهشت دوم دبستان

دانش آموزان خوب دوم دبستانی مانند آزمون‌های قبل، در اولین پردازش آزمون شرکت کردند و در مباحث نیم سال دوم خود را محک زدند.

نتایج به دست آمده بر اساس میانگین درصد پاسخ‌گویی هر درس به شرح زیر است:

نام درس

میانگین درصد پاسخ گویی

ریاضی

87%

علوم

85%

علوم آشنا

89%

فارسی

88%

در این آزمون، نتایج درس‌های مختلف خیلی نزدیک به هم است ولی به طور دقیق‌تر مشخص است که درس علوم از نگاه دانش اموزان کمی دشوارتر از دو درس دیگر بوده است.

نکته جالب این است که در همین درس، بخش سؤالات آشنا، درصد بهتری کسب کرده است.

برای بررسی دقیق‌تر، وضعیت پاسخ‌گویی این دو ده سؤال را بررسی کردیم یعنی بسته سؤالات عادی و بسته سؤالات آشنا. 

در سؤال های عادی سؤال 14 یک سؤال دام‌دار بوده و 60% از افرادی که به این سؤال پاسخ دادند، گزینه‌ اشتباه 2 را به عنوان گزینه‌ پاسخ اعلام کرده اند. این سؤال دشوارترین سؤال درس علوم بوده و بخشی از کاهش میانگین درصد پاسخ گویی مربوط به این سؤال است.

البته در درس علوم آشنا نیز یک سؤال دام‌دار داشتیم( سؤال 30) ولی کم‌تر از نیمی از دانش اموزان در دام گزینه‌ی 4 افتاده‌اند و به این ترتیب روی میانگین درصد پاسخ گویی مانند سؤال 14 اثر کاهشی نداشته است.

بررسی سؤال‌های دام‌دار، نکات پنهان شده در سؤال و گزینه‌ها را به خوبی نشان می‌دهد و پیشنهاد می‌کنیم همراه تحلیل آزمون و بررسی کارنامه دلیل دام‌دار شدن سؤال‌ها را حدس بزنید.

و اما تعداد دانش آموزانی که در هر درس به تمام 10 سؤال آزمون پاسخ درست دادند:

نام درس

میانگین درصد پاسخ گویی

ریاضی

76

علوم

37

علوم آشنا

70

فارسی

72

 آزمون بعدی ما در تاریخ 17 اردیبهشت است و برای آمادگی بیش‌تر در تاریخ 9 اردیبهشت آزمون هدف گذاری داریم که می‌توانید در آن شرکت کنید.

موفق باشید

6/1/2023 2:13:20 AM
Menu