کات (فیلم: فریاد‌ها و نجوا ها)

بررسی فیلم فریاد‌ها و نجوا‌های اینگمار برگمان توسط گلشن اسکندری دانشجو سینما دانشگاه هنر

کات (فیلم: فریاد‌ها و نجوا ها)

سلام دوستان

بررسي فيلم فرياد ها و نجوا هاي اينگمار برگمان توسط گلشن اسكندري دانشجو سينما دانشگاه هنر آماده شده، اميدوارم استفاده كنيد.

با آرزوي بهترين ها