در نوروز درس بخوانید و خوش‌حال باشید

با تکمیل تابلوی نوروزی، تمرین کتاب نوروز و درس‌خواندن در نوروز می‌توانید خوش‌حال باشید و برای موفقیت خود جیغ و هورا بکشید.

در نوروز درس بخوانید و خوش‌حال باشید

همیشه عید را با سرودن پرندگان و سرسبزی و شکوفه‌ها در ذهنمان می‌سازیم. حال می‌توانیم با ایجاد سرگرمی و کارهای متنوع، هم زیبایی‌ها را پررنگ‌تر کنیم و هم در فاصله‌ای که بین آموزش ایجاد می‌شود، از درس‌خواند عقب نمانیم.

کتاب نوروز شامل چندین مرحله آزمون است که درس‌های خوانده‌شده را مرور می‌کند. البته توجه داشته باشید که کتاب نوروز را حتماً با تابلوی نوروزی مطالعه کنید. اولیا می‌توانند تابلوی نوروزی را مثل بازی مار و پله که برای همه جذاب است، به یک سرگرمی تبدیل کنند؛ سرگرمی جالبی که با یک رنگ‌آمیزی جالب و هدفمند همراه است. این تابلو دقیق مشخص کرده که قرار است چه تعداد سؤال در کدام مرحله حل شود.

همچنین از کتاب‌های سه‌سطحی و پرتکرار نیز می‌توان استفاده کرد و این کتاب‌ها می‌تواند یادگیری دانش‌آموزان را کامل کند.

علاوه بر این در تابلوی نوروزی در قسمت ساعت مطالعه، قرار است برای زمان‌هایی که می‌خواهید درس بخوانید برنامه‌ریزی کنید. با این کار خودتان را موظف می‌کنید که در روزهای عید درس بخوانید و از درس‌خواندن فاصله نگیرید. پیش‌بینی اینکه چقدر می‌خواهید در هر روز درس بخوانید و بعد از آن بررسی اینکه چقدر درس خوانده‌اید، خودش یک بازی مهیج و جذاب است.

با تکمیل تابلوی نوروزی، تمرین کتاب نوروز و درس‌خواندن در نوروز می‌توانید خوش‌حال باشید و برای موفقیت خود جیغ و هورا بکشید.

6/1/2023 2:27:59 AM
Menu