7نکته آزمون 16 اردیبهشت چهارم دبستان

- به نمودار پیشروی این آزمون در برنامه راهبردی دقت کنید. در این آزمون 4 خانه از مطالب پایانی نیمسال دوم را مرور خواهیم کرد و فقط یک خانه را در آزمون 31 اردبیهشت به عنوان بخش جدید داریم.

7نکته  آزمون 16 اردیبهشت چهارم دبستان

نکات کلیدی آزمون 16 اردیبهشت چهارم دبستان

1 -  به نمودار پیشروی این آزمون در برنامه راهبردی دقت کنید. در این آزمون 4 خانه از مطالب پایانی نیمسال دوم را مرور خواهیم کرد و فقط یک خانه را در آزمون 31 اردبیهشت به عنوان بخش جدید داریم.

2 – آزمون بعدی شامل مرور همه مطالب  نیمسال دوم است وقتی این آزمون را به دقت بخوانید برای آزمون بعدی کار سبکتری خواهید داشت.

3 – در این آزمون مانند سایر آزمون ها دفترچه ی آزمون شامل دو بخش عادی و پیشرفته است. بخش عادی شامل 70 سوال است و پاسخگوئی به آن اجباری است. بخش پیشرفته هم دارای 30 سوال و اختیاری است. اگر در جلسه ی آزمون به این سوالات پاسخ ندادید می توانید در منزل آن را تمرین کنید.

4 – برای درس های ریاضی، علوم و فارسی علاوه بر سوالات طرح نو ، یک دسته سوالات آشنا نیز داریم که با مطالعه ی کتاب های سه سطحی می توانید برای این بخش آماده شوید.

5 – در درس علوم بخش بی مهره ها وگوناگونی گیاهان را داریم. این دو فصل شما را با ویژگی های جانواران بی مهره ها و انواع گیاهان، ریشه های آنها، نوع برگ ها و انواع دانه های آنها آشنا می شوید. 

6 – برای مطالعه بیشتر از کتاب سوالات پرتکرار امتحانی علوم چهارم دبستان کمک بگیرید. با توجه به اینکه این کتاب به صورت پیمانه ای تالیف شده است می توانید هر روز یک پیمانه از هر مبحث را تمرین کنید.

7– با نزدیک شدن به امتحانات مدارس لازم است ساعت مطالعه  خود را در این روزها افزایش دهید تا بتوانید نتیجه خوبی در پایان سال تحصیلی بگیرید.

3/30/2023 5:43:51 AM