فیلم حل سوال آزمون 7 فروردین دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

فیلم حل سوالات آزمون 7فروردین 1400 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

فیلم حل سوال آزمون 7 فروردین  دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

با سلام و عرض تبریک سال نو خدمت کنکوری های 1400 رشته ی تجربی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 1400  دوازدهم تجربی را در ادامه مشاهده کنید. امیدواریم برایتان مفید باشد...


تحلیل درس ریاضی: محمد امین روانبخش، رتبه ی 2 کشوری کنکور تجربی 95

تحلیل درس زیست

امیررضا پاشاپور یگانه، رتبه 8 کنکور تجربی 96

سجاد حمزه پور، رتبه 18 کنکور تجربی 98

سمانه توتونچیان، رتبه 14 کنکور تجربی 98

تحلیل درس فیزیک: مهدی حاتمی، رتبه ی 30 کنکور تجربی 94

تحلیل درس شیمی

محمد رسول یزدیان، رتبه ی 2 کشوری کنکور ریاضی 94

امید قیسوندی، رتبه 9 کنکور تجربی 98

تحلیل درس عربی: حمیدرضا پورطالبی، رتبه 17 منطقه کنکور تجربی 97

تحلیل درس زبان: فرهنگ رشیدی، رتبه 30 کنکور تجربی 97


این مطلب را به دوستان خود نیز معرفی کنید...

فایل های ضمیمه

ریاضی - سوالات 101 تا 105
ریاضی - سوالات 106 تا 110
ریاضی - سوالات 111 تا 115
ریاضی - سوالات 116 تا 120
ریاضی - سوالات 121 تا 130
زیست - سوالات 131 تا 135
زیست - سوالات 136 تا 140
زیست - سوالات 141 تا 145
زیست - سوالات 146 تا 150
زیست - سوالات 151 تا 155
زیست - سوالات 156 تا 160
زیست - سوالات 166 تا 170
زیست - سوالات 171 تا 175
زیست - سوالات 176 تا 180
فیزیک - سوالات 181 تا 190 بخش اول
فیزیک - سوالات 181 تا 190 بخش دوم
فیزیک - سوالات 181 تا 190 بخش سوم
فیزیک - سوالات 191 تا 200 بخش اول
فیزیک - سوالات 191 تا 200 بخش دوم
فیزیک - سوالات 191 تا 200 بخش سوم
فیزیک - سوالات 201 تا 210 بخش اول
فیزیک - سوالات 201 تا 210 بخش دوم
فیزیک - سوالات 201 تا 210 بخش سوم
فیزیک - سوالات 211 تا 220 بخش اول
فیزیک - سوالات 211 تا 220 بخش دوم
فیزیک - سوالات 211 تا 220 بخش سوم
شیمی - سوالات 221 تا 225
شیمی - سوالات 226 تا 230
شیمی - سوالات 231 تا 235
شیمی - سوالات 236 تا 240
شیمی - سوالات 241 تا 245
شیمی - سوالات 246 تا 250
شیمی - سوالات 251 تا 255
شیمی - سوالات 256 تا 260
شیمی - سوالات 261 تا 265
شیمی - سوالات 266 تا 270
شیمی - سوالات 271 تا 275
شیمی - سوالات 276 تا 280
ادبیات
عربی
زبان