معرفی کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی،هدیه‌های آسمان و آموزش قرآن

کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی،هدیه‌های آسمان و آموزش قرآن یکی از منابع مورد نیاز و تقاضای دانش آموزان پایه ششم

معرفی کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی،هدیه‌های آسمان و آموزش قرآن

کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی،هدیه‌های آسمان و آموزش قرآن

یکی از منابع مورد نیاز و تقاضای دانش آموزان پایه ششم  

 منبع سوال تستی جامع برای درس های مطالعات اجتماعی،هدیه‌های آسمان

و آموزش قرآن است.برای پاسخ به این نیاز دانش اموزان و دبیران کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی،هدیه های آسمان و قرآن تالیف گردید. این کتاب شامل 800 است که درس مطالعات اجتماعی شامل 300 سوال و درس‌های هدیه آسمان و آموزش قرآن  هر کدام شامل 250 سوال هستند.سه ویژگی مهم این کتاب عبارتست از:

1)سوالات این کتاب منتخب  سوالات آزمون‌‌های سه سال اخیر کانون هستند که بر مبنای درصد پاسخگویی در سه سطح نسبتا دشوار،دشوار و دشوارتر طبقه بندی شده اند.

2)تمام سوالات کتاب شناسنامه‌دار هستند درصد مراجعه به سوال درصد پاسخگویی صحیح به سوال و همچنین تاریخ آزمون در کنار هر سوال آورده شده است.

3) تمام مباحث کتاب های درسی مطالعات اجتماعی،هدیه های آسمان و آموزش قرآن در این کتاب به طور کامل پوشش داده شده است.بنابراین مطالعه ی این کتاب شما را از مراجعه به منابع دیگر بی‌نیاز می‌کند.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/1528

امیرحسین برادران
مدیر علمی مقطع ششم