کتاب سؤال‌های پرتکرار امتحانی ریاضی دوم دبستان:

سؤالات مطرح شده در صفحات با شماره‌ی زوج،‌پاسخ نامه‌ی تشریحی کامل دارند. مشابه این سؤال در صفحه مقابل( صفحه فرد) سؤالی درج شده است که با همان مبحث آموزشی است

کتاب سؤال‌های پرتکرار امتحانی ریاضی دوم دبستان:

معرفی کتاب سؤال‌های پرتکرار امتحانی ریاضی دوم دبستان:

سؤالات این کتاب از مدارس سراسر کشور جمع آوری شده است و پرتکرارترین سؤالات در کتاب درج شده است. با مطالعه این کتاب با سلیقه‌ی معلم‌های مختلف در سراسر کشور آشنا می‌شوید وبرای ارزیابی‌های مدرسه آماده می‌شوید.

ویژگی‌های کتاب:

سؤالات پیمانه‌ای هستند: بر اساس زیر موضوعات کتاب درسی،‌به هر زیر موضوع یک بسته 5 تایی یا 10 تایی سؤال اختصاص داده شده است که تحت عنوان پیمانه آمده است. این پیمانه‌ها به شما کمک می‌کند که بهتر بتوانید برنامه ریزی کنید و زمان خود را مدیریت کنید.

سؤالات شناسنامه‌دار هستند: برای هر سؤال دو شناسنامه مشخص شده است. شناسنامه اول مربوط به کتاب درسی است و مشخص می‌کند که سؤال از کدام صفحات کتاب درسی است و شناسنامه دوم مربوط به مدرسه‌ای است که سؤال از آن انتخاب شده است. شناسنامه کتاب درسی این اطمینان را برای شما ایجاد می‌کند که سؤال از کتاب درسی است و فراتر از کتاب درسی نیست.

هر زیر موضوع یک درس‌نامه دارد: در ابتدای هر زیر موضوع درس‌نامه‌ای با بیان کتاب درسی نوشته شده است که قبل از حل سؤالات می‌توانید آن را مطالعه کنید و سپس به حل سؤالات بپردازید.

سؤالات زوج و فرد هستند: سؤالات مطرح شده در صفحات با شماره‌ی زوج،‌پاسخ نامه‌ی تشریحی کامل دارند. مشابه این سؤال در صفحه مقابل( صفحه فرد) سؤالی درج شده است که با همان مبحث آموزشی است و دانش آموز می‌تواند برای اطمینان از یادگیری و تمرین بیش‌تر آن را حل کند. این سؤالات پاسخ نهایی دارند و حل آن به عهده دانش آموز است.

فهرست کتاب آموزشی است: در فهرست کتاب، علاوه بر اطلاعات شماره صفحه و تعداد سؤال، امکان ارزیابی یادگیری با رنگ در نظر گرفته شده است که شما می‌توانید بر اساس آموخته‌های خود آن را رنگ کنید و در نوبت بعدی مطالعه بتوانید برنامه ریزی کنید که برای کدام مبحث نیاز به تمرین بیش‌تر و زمان بیش‌تر دارید.

مخاطبان کتاب چه کسانی هستند؟

مخاطبان کتاب تمام دانش آموزان با هر سطح آموزشی هستند که هم‌زمان با تدریس آموزگار خود در کلاس درس می‌توانند تمرین‌های مربوطه را از کتاب درسی حل کنند. درس‌نامه‌ها کاملاً با بیان کتاب درسی نوشته شده است و به یادگیری دانش آموز کمک می‌کند.

اولیاء نیز می‌توانند در مشخص کردن تکلیف برای دانش آموز خود یا تمرین بیش‌تر از کتاب کمک بگیرند.

آموزگاران محترم نیز می‌توانند در کلاس‌های خود از این سؤالات استفاده نمایند.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/186

3/25/2023 1:25:03 PM