معرفی و ویژگی‌های کتاب نوروز دبستان(چهارم ،پنجم و ششم)

ما این کتاب را برای شما آماده کرده‌ایم. شما که می‌خواهید در دورانِ نوروز، کمی هم درس بخوانید و از درس خواندن، لذّت هم می‌برید

معرفی و ویژگی‌های کتاب نوروز  دبستان(چهارم ،پنجم و ششم)

ما این کتاب را برای شما آماده کرده‌ایم. شما که می‌خواهید در دورانِ نوروز، کمی هم درس بخوانید و از درس خواندن، لذّت هم می‌برید

اگر بخواهیم از تعطیلات نوروز به خوبی استفاده کنیم، یعنی هم تفریح کنیم و هم درس بخوانیم نیاز به یک برنامه ریزی درست داریم.

در ایام نوروز مدرسه ها تعطیل هستند . مثل این است که زمان متوقف شده و معلم ها درس جدید نمی دهند . اما دانش آموزان می توانند عقب ماندگی ها و ضعف ها را جبران کنند و نقاط قوت خود را تثبیت نمایند و مانع فراموشی آموخته های قبلی خود بشوند .

ویژگی های کتاب نوروز دبستان:

1- مطالعه کل مطالب نیم سال اول و نیمی از نیمسال دوم

2- 5آزمون با پیشروی مستقل

3-دو آزمون جامع عادی

4- دوآزمون جامع تیزهوشان فقط در کتاب ششم

5- شامل 5 درس اصلی  ریاضی ، علوم ،فارسی ، هدیه های آسمان و مطالعات اجتماعی

6-پاسخ نامه ی کامل به صورت کتابچه

 7- سوالهای این کتاب همه شناسنامه دار هستند یعنی داری هویت هستند   تمام سوال های این کتاب   داری مرجع از کتاب  هست  ودر صورتی که نیاز به تمرین بیشتر  داشته باشید  می تونید به همان صفحه و همان تمرین مراجعه کنید.

برای حل کتاب نوروز برای هرسوال 2دقیقه  و برای مابقی درس ها یک ونیم دقیقه نیاز هست

کتاب نوروز ششم : 5آزمون پیشروی دارد ، 60سوال و 2آزمون جامع عادی ف 2آزمون جامع تیزهوشان  هر کدام 50سوال ،در مجموع 500سوال دارد  450سوال تستی و 50 سوال تشریحی و مدت زمان  مطالعه روزی دو نیم ساعت می باشد

کتاب نوروز پنجم: 5آزمون پیشروی دارد ، 2آزمون جامع ،در مجموع 400سوال دارد  350سوال تستی و 50 سوال تشریحی و مدت زمان  مطالعه روزی دو نیم ساعت می باشد کتاب نوروز چهارم: 5آزمون پیشروی دارد ، 2آزمون جامع عادی 50سوال ،در مجموع 350سوال دارد  300سوال تستی و 50 سوال تشریحی و مدت زمان  مطالعه روزی دو نیم ساعت می باشد

در این فرصت طلایی دو منبع طلایی کتاب نوروز و تابلوی نوروزی در بهتر و بیش‌تر درس خواندن به شما کمک می‌کند. با حل کامل کتاب نوروز مطالب مهم درسی یادآوری و تکرار خواهند شد.

با کتاب نوروز می‌توانید به راحتی کل دروس خود را در یک کتاب مرور و جمع بندی کنید.