نیم‌سال دوم، آغازی مهم‌تر برای پدرها و مادرها هم هست

با شیوع ویروس کرونا، نقش پدرها و مادرها در آموزش پررنگ‌تر از همیشه شد.

نیم‌سال دوم، آغازی مهم‌تر برای پدرها و مادرها هم هست

با شیوع ویروس کرونا، نقش پدرها و مادرها در آموزش پررنگ‌تر از همیشه شد. می‌توان گفت آن‌ها علاوه بر نقش پدر و مادری، به‌عنوان عضوی از کادر مدرسه نیز نقشی مؤثر داشتند. نظم‌دادن به دانش‌آموز برای حضور دانش‌آموز در کلاس‌های مجازی، آرام‌نگه‌داشتن محیط خانه در زمان آموزش مجازی، بررسی تکالیف دانش‌آموز، اختصاص زمان‌هایی با نام زنگ ورزش، زنگ هنر و... نشان می‌دهد که چقدر همراهی اولیا در این زمان در موفقیت فرزندشان  تعیین‌کننده است.

حالا که نیم‌سال اول به پایان رسیده است، بهتر است ما پدرها و مادرها هم نگاهی به عملکردمان در نیم‌سال اول بیندازیم و ببینیم که برای نیم‌سال دوم چگونه می‌توانیم همراهی بهتری داشته باشیم. نیم‌سال دوم، هم آغازی مهم‌تر برای دانش‌آموزان و هم پدرها و مادرهاست.

منبع :

6/1/2023 12:29:40 PM
Menu