دوشنبه‌ها با کتاب - 13 بهمن

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه‌ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می‌پردازیم.

دوشنبه‌ها با کتاب - 13 بهمن

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می پردازیم.

در مطلب این هفته سعی شده است تا با توجه به امتحانات ترم اول و شروع نیم سال دوم، کتاب های مناسب این ایام به شما معرفی شوند.

شما می توانید تا 24 ساعت بعد از بارگذاری این مطلب ، کتاب های درج شده در جدول زیر را با تخفیف 35 درصدی از سایت کانون بوک تهیه کنید.


ورود به سایت کانون بوک kanoonbook.irدوازدهم تجربی

کتاب‌های موضوعی زیست شناسی

دوازدهم انسانی

کتاب آبی پیمانه‌ای جامعه‌شناسی کنکور

دوازدهم ریاضی

کتاب زرد 12 دوره کنکور ریاضی

هنر

کتاب آموزش "خواص مواد" کنکور هنر

منحصرا زبان

کتاب زرد “Reading and Cloze test

عمومی

کتاب جامع فارسی 1 (دهم)


یازدهم ریاضی

کتاب پرتکرار شیمی 2 یازدهم ریاضی

یازدهم تجربی

کتاب آبی فیزیک یازدهم تجربی

یازدهم انسانی

کتاب سه‌سطحی جامع پایه یازدهم انسانی

دهم تجربی

کتاب آبی زیست‌شناسی دهم تجربی

دهم انسانی

کتاب 500 سؤال پرتکرار امتحانی ریاضی وآمار 1 دهم انسانی

دهم ریاضی

کتاب پرتکرار فیزیک 1 دهم ریاضی


نهم

کتاب آبی عربی نهم - ویرایش جدید

هشتم

استعداد تحلیلی (هوش کلامی)

هفتم

کتاب نوروز هفتم


ششم دبستان

کتاب آبی پیمانه‌ای علوم ششم دبستان

پنجم دبستان

کتاب سه سطحی فارسی پنجم دبستان

چهارم دبستان

کتاب سؤال‌های پرتکرار فارسی چهارم دبستان

سوم دبستان

کتاب سؤال‌های پرتکرار امتحانی فارسی سوم دبستان

دوم دبستان

کتاب سه سطحی ریاضی دوم دبستان

پیش دبستانی

کتاب فارسی پیش دبستانی


دوازدهم هنرستان

کتاب زرد 10 کنکور رشته مکانیک خودرو هنرستان

یازدهم هنرستان

کتاب جامع شبکه و نرم‌افزار رایانه یازدهم هنرستان

دهم هنرستان

کتاب جامع نقشه‌کشی معماری دهم هنرستان

6/9/2023 1:24:06 AM
Menu