کتاب فارسی پیش دبستانی

در این کتاب،‌کودکان با صداهای نشانه‌ها یا حروف الفبای فارسی آشنا می‌شوند.

کتاب فارسی پیش دبستانی

کتاب فارسی پیش دبستانی

ابتدا به این سؤال پاسخ دهید.

آیا کودکان قبل از ورود به دبستان نیاز به آموزش‌های پیش نیاز دارند؟

نتایج نشان می دهد پاسخ این سؤال «مثبت » است.

دانش آموز قبل از ورود به مدرسه باید حداقل‌هایی را آموخته باشد.

این حداقل‌ها در درس فارسی را در کتاب فارسی پیش دبستانی گردآوری کرده‌ایم.

در این کتاب،‌کودکان با صداهای نشانه‌ها یا حروف الفبای فارسی آشنا می شوند.

یاد می‌گیرند که وقتی تصویری را نشان دادیم، صدای اول اسم آن را بگوید یا صدای آخر را تشخیص دهد.

در این کتاب،‌هدف ما نوشتن نیست پس به دنبال آموزش نوشتاری حروف الفبای فارسی نیستیم چون قرار است در کلاس اول دبستان آموزش ببینند. ولی تشخیص اسامی هم آغاز،‌هم پایان یا شبیه به هم را باید از قبل یاد گرفته باشند.

از دیگر ویژگی‌های این کتاب،‌آموزش نوشتن الگو است. در الگوهای نوشتاری کودکان برای نوشتن حروف الفبا آماده می‌شوند.

ادراک بینایی ایشان افزایش می‌یاد و هماهنگی دست و چشم بهتری خواهند داشت.

برای جلوگیری از کند نویسی یا ناخوانا نویسی،‌ باید ماهیچه‌های انگشتان دست به اندازه کافی قوی باشد و یکی از راه‌های تقویت این ماهیچه‌ها رسم خطوط است.

به همراه این موارد تمرین‌های جذاب هوش و تمرکز آوردیم تا حافظه بینایی کودک تقویت شود.

این کتاب را به تمام نوآموزان قبل از ورود به دبستان پیشنهاد می‌کنیم.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/883

3/25/2023 2:56:20 PM