امشب جلسه‌ی خانوادگی تشکیل دهید

یک نیم‌سال تحصیلی به پایان رسید و امروز آزمون جمع‌بندی نیمه‌ی دوم نیم‌سال اول هم سپری شد.

امشب جلسه‌ی خانوادگی تشکیل دهید

یک نیم‌سال تحصیلی به پایان رسید و امروز آزمون جمع‌بندی نیمه‌ی دوم نیم‌سال اول هم سپری شد. امتحانات مدرسه نیز برگزار شد و حالا یک کارنامه در اختیار دارید. پیشنهاد می‌کنم امشب جلسه‌ی مهم خانوادگی تشکیل دهید. پدر و مادر و دانش‌آموز دور هم بنشینید و عملکرد فرزندتان و خودتان را با همدیگر بررسی کنید. ابتدا به نقاط قوت و پیشرفت‌ها توجه کنید. تأکید می‌کنم نقاط قوت و نقاطی را که در آن‌ها پیشرفت کرده است، پررنگ کنید و علت آن‌ها را بیابید.

سعی کنید بیشتر شنونده‌ی دلایل رشد و پیشرفت از زبان فرزندتان باشید. کاغذ و خودکاری هم در کنارتان باشد و موضوع‌ها را یادداشت کنید. چند تصمیم مهم بگیرید.

1. چه کارهایی را در نیم‌سال دوم ادامه می‌دهید؟

2. چه کارهایی را در این نیم‌سال انجام ندهد؟

3. چه کارهای جدیدی را در برنامه‌ی کار خود قرار دهد؟

هدف، پیشرفت است. این برگه را همگی امضا کنید و به‌عنوان سند نزد خود نگه دارید. بعدها وقتی به دلایل پیشرفت فرزندتان فکر می‌کنید، این برگه‌ها یادآوری بسیار خوبی است.

منبع :

6/1/2023 12:53:34 PM
Menu