باداب‌سورت؛ از چشم‌نوازهای فراموش‌نشدنی

چشمه‌ای پلکانی را در نظر بگیرید که در هر پله‌ی آن، رنگ‌وبوی آب متفاوت از پله‌ی قبلی است. دوروبَر چشمه هم درختان وحشی و درختچه‌های زرشک جنگلی دیده می‌شود.

باداب‌سورت؛ از چشم‌نوازهای فراموش‌نشدنی

چشمه‌ای پلکانی را در نظر بگیرید که در هر پله‌ی آن، رنگ‌وبوی آب متفاوت از پله‌ی قبلی است. دوروبَر چشمه هم درختان وحشی و درختچه‌های زرشک جنگلی دیده می‌شود. در ارتفاعات بالاتر از چشمه‌ هم شاهد جنگل‌هایی از درختان سوزنی‌برگ خواهید بود. جذاب نیست؟

باداب‌سورت؛ از چشم‌نوازهای فراموش‌نشدنی


صحبت از چشمه‌های باداب‌سورت در استان مازندران است؛ چشمه‌ای که دومین چشمه‌ی دنیا با آب شور به حساب می‌آید. این چشمه کمی تصورات شما را از چشمه‌ای معمولی به هم می‌زند؛ چون ساختاری پلکانی دارد و در هر پله‌ی آن، آبی با رنگ‌وبویی متفاوت در جریان است. یکی از چشمه‌ها، پُر از آب شور است و عمق زیادی دارد و چشمه‌ی بعدی آن، آبی ترش دارد و رنگش تقریباً قرمز و نارنجی است.

باداب‌سورت؛ از چشم‌نوازهای فراموش‌نشدنی


این مجموعه دارای دو چشمه‌ی پرآب اصلی و چشمه‌های پلکانی کوچک‌تری در پایین‌دست است. چشمه‌هایی که در قسمت‌های بالاتر قرار دارند، یعنی پله‌های بالایی مجموعه‌ی باداب‌سورت را تشکیل می‌دهند، آبی با مزه‌ی ترش دارند و رنگشان هم قرمز و نارنجی است. چشمه‌هایی که آب ترش‌مزه دارند، حاوی رسوباتی از جنس آهن هستند. اصلاً همین رسوبات آهن است که باعث می‌شود رنگ آب متمایل به نارنجی باشد. چشمه‌هایی هم که حاوی آب شور هستند و آب در آن‌ها گرم است، خواص درمانی دارند و برای درمان بیماری‌های پوستی و رماتیسم مفیدند. جالب نیست؟ با چشمه‌ای روبه‌رو هستیم که هم زیباست و هم خواص متعددی دارد؛ تابلویی رنگی که بی‌شباهت به کار نقاشان امپرسیونیست نیست و مزایای زیادی دارد. جالب است بدانید که حتی در وخیم‌ترین اوضاع خشک‌سالی، باداب‌سورت همچنان پرآب بوده است.

باداب‌سورت؛ از چشم‌نوازهای فراموش‌نشدنی


منبع :