کتاب آبی شایستگی‌های غیرفنی کنکور هنرستان

کتاب آبی شایستگی‌های غیرفنی کنکور هنرستان چاپ شد. این کتاب قابل استفاده برای همه دانش‌آموزان هنرستانی در همه رشته‌ها و در هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم هنرستان می‌باشد.

کتاب آبی شایستگی‌های غیرفنی کنکور هنرستان

درس‌های شايستگی‌ غيرفنی، چه درس هایی هستند؟

درس‌های شايستگی‌ غيرفنی، در برگيرندۀ مهارت‌های انسانی، اخلاقی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و ارزشی است كه به صورت پنج کتاب درسی جداگانه در برنامه درسی همه رشته‌ها در هر دو شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش تدوین شده است. ماهيت اين درس‌ها مبتنی بر شايستگی است و هر کتاب درسی شامل پنج پودمان یا فصل است. این درس‌ها عبارت‌اند از:
    1- الزامات محیط کار
    2- مدیریت تولید
    3- کاربرد فناوری‌های نوین
    4- کارگاه نوآوری و کارآفرینی
    5- اخلاق حرفه‌ای

محتوای درسی کتاب آبی شایستگی‌های غیرفنی:

در کتاب آبی شایستگی‌های غیرفنی، هر پودمان کتاب درسی با توجه به محتوای مطالب و مباحث ارائه شده به یک یا چند پیمانه تبدیل شده و در هر پیمانه، یک درس‌نامه کاربردی با پوشش مناسب مباحث درسی مهم، قرار داده شده است. شیوه تدوین درس‌نامه‌ها به گونه‌ای است که مباحث مرتبط با همه تست‌های هر پیمانه را به طور کامل پوشش دهد و عملا نیازی به مراجعه به کتاب درسی نباشد؛ گرچه دانش‌آموزان برای اطلاعات بیش‌تر می‌توانند کتاب های درسی را هم ببینند. در این کتاب با توجه به ماهیت درس ها، از تصاویر، نمودارها و جدول‌های زیادی برای کمک به آموزش بهتر مطالب استفاده شده است. 

درخت‌های دانش

در ابتدای هر درس یک درخت دانش وجود دارد که عناوین پودمان‌ها و هم چنین چیدمان پیمانه‌ها در آن مشخص شده است. 

500 سوال چهارگزینه‌ای با پاسخ‌های تشریحی

در تألیف سوالات مرتبط با هر مبحث، از تیپ‌های گوناگون طراحی سوال در سطوح مختلف استفاده شده است که تا حد امکان، دانش‌آموزان آمادگی کافی برای پاسخ‌گویی به امتحانات داخلی هنرستان و هم‌چنین سوالات کنکور را داشته باشند. این کتاب در مجموع شامل 50 پیمانه 10 سوالی و در مجموع 500 سوال چهارگزینه‌ای (تست) است و پاسخ تشریحی همه سوالات در انتهای کتاب آمده است.

سوالات کنکور سراسری 

در این کتاب، سوالات درس‌های شایستگی غیرفنی در دو کنکور سراسری برگزار شده نظام جدید هنرستان (سال‌های 98 و 99) متناسب با مبحث هر سوال در پیمانه‌های مرتبط گنجانده شده است. 

این کتاب برای کدام دانش آموزان هنرستانی مناسب است؟

درس‌های شایستگی غیرفنی برای همه دانش آموزان هنرستانی مشترک است و به همین دلیل کتاب آبی شایستگی‌های غیرفنی قابل استفاده برای همه رشته‌های هنرستانی (چه فنی و حرفه‌ای و چه کاردانش) در هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم خواهد بود. خرید کتاب از سایت کانون بوک

https://www.kanoonbook.ir/store/book/1526


قیمت 48000 تومان4/2/2023 8:46:36 AM