کتاب سه سطحی ریاضی چهارم دبستان

در کتاب سه سطحی ریاضی چهارم دبستان تعداد 500 سوال در قالب سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر آورده شده است. این کتاب مطابق با کتاب درسی و در قالب 7 فصل چیده شده است.

کتاب سه سطحی ریاضی چهارم دبستان

کتابی برای تقویت مدیریت زمان ریاضی

در فاصله بین دو نیمسال وقت آن است که از سبک بودن درس ها و فرصتی که در اختیار دارید توان علمی خود را برای درسهایی که سوالات وقت گیری دارند تقویت کنید. در این فرصت می توانید با استفاده از کارنامه هایی که از نیمسال اول خود در اختیار دارید استفاده کنید و روی تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود کار کنید. در درس ریاضی همه مطالب مثل زنجیر به هم متصلند اگر بتوانید مباحث قبلی را به تسلط برسید می توانید روی مباحث بعدی هم موفق تر عمل کنید. در این دوشنبه به شما کتابی را معرفی می کنیم که به کمک آن می توانید از ابتدای کتاب درسی تست های مختلفی در سطوح دشواری مختلف تمرین کنید. این کار برای شما چند فایده دارد :

1 – با تمرین سوالات ابتدای کتاب مانع فراموشی آنها می شوید.

2- تمرین سوالات در سطوح دشواری مختلف به شما کمک می کند تا بتوانید تسلط خود را بسنجید.

3- می توانید تست ها را با در نظر گرفتن محدودیت زمان حل کنید و مدیریت زمان خود را هم تقویت کنید.

در کتاب سه سطحی ریاضی چهارم دبستان تعداد 500 سوال در قالب سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر آورده شده است. این کتاب مطابق با کتاب درسی و در قالب 7  فصل چیده شده است.

این کتاب دو ویژگی مهم دارد. ویژگی نخست، این که سؤالها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سؤالهای نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 4750 در آزمونهای کانون.

سایر ویژگی‌های کتاب به صورت زیر است :

* این کتاب شامل سوالات منتخب آزمون‌های کانون در طول سه سال گذشته است.

*سوالات براساس سطح دشواری چیده شده‌اند. تعیین میزان دشواری سوالات براساس داده‌های آماری آزمون‌های کانون است و مطابق با سلیقه مولف چیده نشده است.

* کنار هر سوال داده‌های آماری وجود دارد که نشان می دهد هر سوال مربوط به کدام آزمون است. چند درصد دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال مراجعه کرده‌اند و چند درصد از این افراد توانسته‌اند پاسخ درست به سوال بدهند.

*همه‌ی سوالات دارای پاسخ تشریحی کامل هستند طوری‌که جای هیچ‌گونه ابهامی برای دانش آموز به جای نمی گذارد.

زمان استفاده از کتاب :

دانش آموزان می‌توانند سوالات این کتاب را هم‌زمان با تدریس معلم استفاده کنند. البته باید ابتدا به مطالب کتاب درسی مسلط شوند سپس برای رسیدن به تسلط بیشتر با سوالات سطح نسبتاً دشوار شروع کنند و برای تمرین تست ‌زنی و تقویت مهارت مدیریت زمان تست‌های بخش دشوار و دشوارتر را در نظر گرفتن زمان مشخص حل کنند .

https://www.kanoonbook.ir/store/book/878

3/21/2023 10:20:23 AM