رتبه 30 تجربی: ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است!

گفت و گو با فرهنگ رشیدی: ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

رتبه 30 تجربی: ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است!

گفت و گو با فرهنگ رشیدی

                 رتبه 30 منطقه 1 کنکور تجربی 97 و دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

                 پشتیبان ویژه قلم چی

- صحبت های او درباره "کسانی که دیرتر از سایرین شروع به مطالعه برای کنکور می کنند"
*در صورتی که سوالاتی دیگر از رتبه های برتر دارید و می خواهید در لایو های بعدی پاسخ داده شوند، در بخش کامنت های سایت با ما در میان بگذارید و ما را در جریان نظراتتان قرار دهید*

فایل های ضمیمه

ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است