مهر مادری میان پرندگان و جوجه‌هایشان

علاقه‌ی مادر به فرزند، چه در میان انسان‌ها و چه در میان سایر موجودات همچون پرندگان، جاودانه و ابدی است.

مهر مادری میان پرندگان و جوجه‌هایشان

علاقه‌ی مادر به فرزند، چه در میان انسان‌ها و چه در میان سایر موجودات همچون پرندگان، جاودانه و ابدی است. آسان نیست که بخواهیم این علاقه را در یک واژه یا یک جمله شرح دهیم. ما تنها می‌توانیم آن را احساس کنیم، بی‌آنکه قدرت توصیفش را داشته باشیم.

در ادامه تصاویری شگفت و زیبا از پرندگان را می‌بینیم که به فرزندان و جوجه‌های خود مهر می‌ورزند و صحنه‌های بی‌نظیر و سرشار از احساس را در برابر دیدگان ما به تصویر می‌کشند.


منبع :