با کتاب سؤالات پرتکرار همراه فرزندمان باشیم

اگرچه پدرها و مادرها همواره در کنار فرزندان خود هستند و در مسیر موفقیت و پیشرفت تحصیلی به آن‌ها کمک می‌کنند، به‌جرئت می‌توانیم بگوییم زمان امتحانات نقطه‌ی عطف این همراهی است.

با کتاب سؤالات پرتکرار همراه فرزندمان باشیم

اگرچه پدرها و مادرها همواره در کنار فرزندان خود هستند و در مسیر موفقیت و پیشرفت تحصیلی به آن‌ها کمک می‌کنند، به‌جرئت می‌توانیم بگوییم زمان امتحانات نقطه‌ی عطف این همراهی است.

این اتفاق برای خود ما هم در زمانی که دبستانی بودیم، رخ داده است که پدر و مادرمان در زمانی که امتحان داشتیم، با ما همراهی می‌کردند. از ما درس‌ها را می‌پرسیدند یا برایمان تمرین حل می‌کردند و در حد دانش‌ خود همراه ما بودند. حالا هم برای ما که پدرها و مادرهای امروز هستیم، همین اتفاق به‌گونه‌ای کامل‌تر رخ می‌دهد. با فرزندمان در زمان امتحانات همراهی می‌کنیم. با هم نمونه‌سؤالات امتحانی را تمرین می‌کنیم و گویی در کنار فرزندمان برای امتحانات آماده می‌شویم.

کتاب سؤالات پرتکرار می‌تواند ابزار مناسب و استاندارد و مطمئنی برای این همراهی باشد. قطعاً با تمرین سؤالات این کتاب‌ها فرزندمان آمادگی بیشتری برای امتحانات به ‌دست خواهد آورد. به همراهی خود با فرزندمان در روزهای امتحان ادامه دهیم تا موفقیت او محصول یک کار تیمی در درون خانواده باشد.

منبع :

6/1/2023 2:01:31 PM
Menu