چگونه بازیابی مؤثرتری داشته باشیم؟

بازیابی راهبرد مؤثر یادگیری است که بر اساس آن، دانش‌آموزان آنچه را قبلاً آموخته‌اند، مرور و بررسی می‌کنند

چگونه بازیابی مؤثرتری داشته باشیم؟

بازیابی راهبرد مؤثر یادگیری است که بر اساس آن، دانش‌آموزان آنچه را قبلاً آموخته‌اند، مرور و بررسی می‌کنند و قبل از شروع مطالعه، معلومات و اطلاعات خود را از آن مبحث خاص می‌سنجند تا هنگام مطالعه بدانند چه بخش‌هایی به تلاش و اختصاص زمان بیشتر نیاز دارند و کدام‌ها را به‌خوبی آموخته‌اند.

به‌جای اینکه دوباره بخوانند و امیدوار باشند که همه‌چیز را می‌دانند و زمان زیادی را هم تلف کنند، بازیابی، آن‌ها را مجبور می‌کند زمان بیشتری را صرف مرور نقاط ضعف کنند و نقاط قوت و مهارت‌های خود را نیز بشناسند.

بازیابی به تقویت الگوهای یادگیری کمک می‌کند تا دانش‌آموزان اطلاعات را به حافظه‌ی طولانی‌مدت خود انتقال دهند. راهبرد بازیابی باعث بهبود کارایی یادگیری می‌شود.

اجرای راهکارهای زیر در بهبود اثربخشی بازیابی سهم مهمی دارد:

1. تداوم: فرایند بازیابی را روزانه و بدون وقفه انجام دهید. اجازه دهید مطالب فراموش‌شده سریع‌تر خود را نشان دهند. جلوی پنهان‌ماندنشان را بگیرید.

2. استفاده از هر دو روش: برای اجرای درست فرایند بازیابی، با توجه به وضعیت درسی خود، هم از خودتان آزمون بگیرید و هم اطلاعات خود را بنویسید. در این کار، از معلم یا راهنمای آموزشی خود کمک بگیرید.

3. یادداشت‌برداری: بخشی از مطالب بازیابی‌شده را روی برگه‌های کوچک بنویسید و همراه خود داشته باشید. مرور آن‌ها در بازه‌های زمانی در طول روز، از آنچه فکر می‌کنید، مؤثرتر است.

teacherofsci.com