فیلم آموزش مفهوم تقارن- صفحه 60 کتاب ریاضی اول دبستان

در ضمیمه این متن فیلم آموزش مفهوم تقارن و الگویابی مرتبط با آن آمده است.

فیلم آموزش مفهوم تقارن- صفحه 60 کتاب ریاضی اول دبستان

در ضمیمه پاورپوینتی توسط آموزگار خوب کلاس اول خانم الهه گلستانی درج شده است.

مفهوم تقارن از کتاب ریاضی اول دبستان را می‌توانید در این فیلم یادبگیرید.

فایل های ضمیمه

6/1/2023 2:54:31 AM
Menu