کامنتهای درسی رتبه‌های برتر کنکور 99 در سایت کانون

سلام؛ همونطور که میدانید قسمت کامنت‌های سایت کانون به مکانی برای یادگیری و تعامل دانش آموزان با هم تبدیل شده است و روزانه تعداد زیادی کامنت‌های درسی ومشاوره ای در سایت ثبت میشود

کامنتهای درسی رتبه‌های برتر کنکور 99 در سایت کانون

سلام؛

همانطور که می دانید قسمت کامنت های سایت کانون به مکانی برای یادگیری و تعامل دانش آموزان با هم تبدیل شده است و روزانه تعداد زیادی کامنت های درسی ومشاوره ای در سایت ثبت می شود، مشارکت تعداد زیادی از رتبه های برتر کنکور 99 در قسمت کامنت ها نشان از درجه علمی بالای این گفتگوهاست. در این مطالب به منتخب گفتگوهای رتبه های برتر کنکور 99 در سایت کانون می پردازیم.

((با کلیک بر روی لینک مربوط به هر رتبه ی برتر میتوانید گفتگوی  ایشان را مشاهده کنید))


رشته ریاضی
رشته تجربی
رشته انسانی

کاویان زارع

رتبه 8 منطقه 2 رشته ریاضی

محمدطاها سالاری

رتبه 1 منطقه 3 رشته تجربی

علی عبوسی

رتبه 11 منطقه 3، رشته انسانی

امیررضا ایمانی ایمنی

رتبه17 منطقه2، رشته ریاضی

سامان محمدی نیا

رتبه4، منطقه3 رشته تجربی

محمدحسین شکری

رتبه 3 ایثارگران، رشته انسانی

مهدی عباس تبار

رتبه 21 منطقه2، رشته ریاضی

امیرحسین پرهام

با رتبه 38 منطقه2، رشته تجربی

مهدیه فتحی

رتبه54 منطقه1، رشته انسانی

سعید الهی اصل

رتبه 57 منطقه1 رشته ریاضی

امیرمحمد رمضانی علوی

رتبه53 منطقه2، رشته تجربی

فاطمه حجتی

رتبه124 منطقه1،رشته انسانی

آرش فتانی فرشباف

رتبه67 منطقه1، رشته ریاضی

منیره کیاقادی

با رتبه 67 منطقه2 رشته تجربی

علی رئوفی دیهوک

رتبه 29 منطقه3، رشته انسانی

نورا زارعی

رتبه108 منطقه2 رشته ریاضی

سیما سادات زمانی ثانی

رتبه70 منطقه2 رشته تجربی

فاطمه کریمی

رتبه14ایثارگران،رشته انسانی

احسان خلیلی تلوباغی

رتبه120 منطقه2 رشته ریاضی

مهرسا مصطفائی

رتبه46منطقه3رشته تجربی

علیرضاجوادی نوش آبادی

رتبه 139 منطقه 2 انسانی

مهدی شاهینی شمس آبادی

رتبه 175 منطقه 2 ریاضی

امیرحسین حیدری

رتبه132 منطقه2 رشته تجربی

علی حسین زاده

رتبه42 منطقه3 رشته انسانی

فرهاد اسماعیل زاده

رتبه 8 ایثارگران ریاضی

ارشیا دانش

رتبه 51 منطقه 3 تجربی

علی اصغراسحق پوررضایی

رتبه255 منطقه 1 انسانی


کیوان صالحی

رتبه 101 منطقه 1 تجربی

محمدامین زارعی

رتبه 222 منطقه2انسانیبهنام دانش

رتبه 55 منطقه 3 تجربی

علی طلعتی سابق

رتبه 272 منطقه 1 انسانیسید کیارش سادات رفیعی

رتبه 114 منطقه 1 تجربی

زهرا عزیزی

رتبه 294 منطقه2 انسانیمحمدرضا محمدی

رتبه 61 منطقه 3 تجربی

خدیجه جعفری

رتبه 118 منطقه3 انسانیمحمدرسول احمدی

رتبه 163 منطقه 2 تجربی

ویدا شاه مهمان شاماری

رتبه 250 منطقه2انسانیمائده امینی نیا

رتبه 96 منطقه3تجربیسید امیر میرزازاده

رتبه 94 منطقه 3 تجربینجلا ریحانی یامچی

رتبه 240 منطقه 2 تجربیامیررضا رمضانی علوی

رتبه 255 منطقه 2 تجربیمهرسا حمیدی

رتبه 192 منطقه 2 تجربیمهسا همتی

رتبه 97 منطقه3 تجربیعرفان اکبری

رتبه 131 منطقه3تجربیمحمدصالح ماندگاری

رتبه 327 منطقه2 تجربیروژان جعفری

رتبه 293 منطقه2 تجربی


((این لیست دائما به روز می شود و گفتگوهای جدید اضافه می شود))