معرفی کتاب جامع نقشه کشی معماری

آشنایی کلی با مباحث و زیرمبحث‌های هر فصل کتاب درسنامه:شامل خلاصه نکات مهم درسی و آموزش مباحث اصلیدر ابتدای هر فصل، خلاص

معرفی کتاب جامع نقشه کشی معماری

محتواي كتاب شامل:

درخت دانش:آشنايي كلي با مباحث و زيرمبحث هاي هر فصل كتاب درسي (در يك نگاه)

درسنامه:شامل خلاصه نكات مهم درسي و آموزش مباحث اصليدر ابتداي هر فصل، خلاصة نكات مهم هر فصـل را بـراي يـادگيري و مـرور آورده ايـم. سـعي شـده اسـت اصليترين مباحثي كه در آزمونها و امتحانات مدنظر قرار مي گيرند، در اين قسمت مطرح شود.

تمرين:شامل پرسش هاي متنوع چهارگزينه اي، جاي خالي، صحيح/غلط، پاسخ كوتاه و پاسخ كامل

پاسخنامه:پاسخ هاي كليدي و تشريحي براي تمام سوال ها

ساختار كتاب اينگونه است: 

دكتاب حاضر مشتمل بر بيست و هفت فصل سه كتاب تخصصي رشتة نقشه كشي معماري يازدهم هنرستان( نقشه کشی معماري، عناصر و جزئيات و تاسيسات ساختمان) ميباشد

ویژگی های کتاب

+98 صفحه درسنامة جامع موضوعي و تشريح تمام مفاهيم

+420 پرسش چهارگزينه اي منتخب سوالات آزمون هاي كانون، طراحي شده از مباحث جديد وكنكور هاي سراسري

+480 پرسش تشريحي شبيه سازي شده با امتحانات

+ 900 پاسخ تشريحي جامع براي سوالات تشريحي و چهارگزينه اي

+همراه با سؤال هاي كنكور سراسري سال 1398


برای دانلود کتاب به سایت زیر مراجعه کنید:

https://www.kanoonbook.ir/store/book

4/2/2023 9:07:30 AM