فیلم حل سوالات آزمون 2آبان 99 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

فیلم حل سوالات آزمون 2 آبان 99 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

فیلم حل سوالات آزمون 2آبان 99 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

با سلام خدمت کنکوری های 1400 رشته ی تجربی

فیلم تحلیل سوالات دروس اختصاصی دوازدهم تجربی آزمون 2 آبان 99  را در ادامه مشاهده کنید. امیدواریم برایتان مفید باشد...


تحلیل درس ریاضی: محمد امین روانبخش، رتبه ی 2 کشوری کنکور تجربی 95

تحلیل درس زیست: عرفان آق، رتبه ی 2 منطقه کنکور تجربی 98

محمد امین عرب شجاعی، دانشجوی پزشکی شهیدبهشتی

تحلیل درس فیزیک: مهدی حاتمی، رتبه ی 30 کنکور تجربی 94

تحلیل درس شیمی: محمد رسول یزدیان، رتبه ی 2 کشوری کنکور ریاضی 94


این مطلب را به دوستان خود نیز معرفی کنید...

فایل های ضمیمه

ریاضی - سوالات 91 تا 95
ریاضی - سوالات 96 تا 100
ریاضی - سوالات 101 تا 106
ریاضی - سوالات 107 تا 110
زیست - سوالات 111 تا 115
زیست - سوالات 116 تا 120
زیست - سوالات 121 تا 125
زیست - سوالات 126 تا 130
زیست - سوالات 131 تا 135
زیست - سوالات 136 تا 140
زیست - سوالات 141 تا 145
فیزیک - سوالات 161تا 170
فیزیک - سوالات 171 تا 175
فیزیک - سوالات 176 تا 180
فیزیک - سوالات 181 تا 190
فیزیک - سوالات 191 تا 200
فیزیک - سوالات 201 تا 210
شیمی - سوالات 211 تا 215
شیمی - سوالات 216 تا 220
شیمی - سوالات 221 تا 225
شیمی - سوالات 226 تا 230
شیمی - سوالات 231 تا 235
شیمی - سوالات 236 تا 240
زیست - سوالات 156 تا 160