کارنامه‌های کنکور 99 (رتبه‌های زیر 10 پنج رشته)

در فایل تجربی هم اکنون درصد‌های 33 نفر از رتبه‌های زیر 10 کنکور 99 را مشاهده می‌کنید

کارنامه‌های کنکور 99 (رتبه‌های زیر 10 پنج رشته)

در فایل تجربی هم اکنون درصد های 33 نفر از رتبه های زیر 10 کنکور 99 را مشاهده می کنید . همچنین در فایل ریاضی درصدهای 18 نفر و در فایل انسانی درصدهای 12 نفر از رتبه های زیر 10 را مشاهده خواهید کرد.

این فایل  های به تدریج تکمیل خواهد شد.

توجه داشته باشد که نمره ها به صورت چند از 10 درج شده است. پس از تکمیل کارنامه برترهای کانونی , کارنامه درصدی نیز به صورت یکجا اطلاع رسانی خواهد شد.

هدف از درج نمره ها به صورت چند از 10 این است که دانش آموزان بتوانند هدف گذاری خود را برای آزمون های برنامه ای کانون به صورت ساده تر و واضح تر انجام دهند و همچنین از میزان انطباق سطح دشواری و سطح پاسخگویی در آزمون های کانون با کنکورهای سراسری امسال و سال های گذشته آگاه شوند.