جدول هایی مهم برای انتخاب رشته - براساس رتبه‌های منطقه ای

جدول‌های زیر ، حاوی اطلاعات رتبه‌های کشوری دانش آموزان کانونی در کنکور 1398 می‌باشد. در این جدول در ستون اول ، نام دانشگاه‌ها ، به تفکیک استان و شهرهای مختلف آمده است

جدول هایی مهم برای انتخاب رشته - براساس رتبه‌های منطقه ایجدول های زیر ، حاوی اطلاعات رتبه های منطقه ای دانش آموزان کانونی در کنکور 1398 می باشد. در این جدول در ستون اول ، نام دانشگاه ها ، به تفکیک استان و شهرهای مختلف آمده است و در ردیف اول نیز اطلاعات رشته ها ذکر شده است. در هرکدام از خانه ها نیز چارک پایین رتبه های منطقه ای درج شده است. منظور از چارک پایین رتبه های منطقه ای این است که اگر مثلا در رشته ای 100 نفر قبولی دانش آموزان کانونی داشته ایم رتبه منطقه نفر 75 ام چه مقدار بوده است.

برای هر گروه ، سه جدول به تفکیک مناطق 1 ، 2 و 3 تهیه شده است که از قسمت فایل های ضمیمه قابل دریافت می باشد.

این جدول ها برای گروه های ریاضی و انسانی آماده شده و برای رشته تجربی نیز تا عصر امروز و بعد از آماده شدن به مرور بارگذاری می شود.