مشابهت سؤال‌های کانون دررشته تجربی با سؤا‌ل‌های کنکور 99

در فایل پیوست مشابهت سوال‌های آزمون‌های کانون در سال تحصیلی 99-98 (رشته تجربی) با کنکور سراسری 99 آمده است.

مشابهت سؤال‌های کانون دررشته تجربی با سؤا‌ل‌های کنکور 99

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

در فایل پیوست مشابهت سؤال‌های آزمون‌های کانون در سال تحصیلی 99-98 (رشته تجربی) با سؤال‌های کنکور 

سراسری 99 آمده است.