روشی موثر برای مطالعه‌ی لغات (عربی، زبان، ادبیات)

کلمه در حافظه‌ی بلندمدت شما ثبت شده است و همانند عبارات کاملاً آشنای فارسی می‌ماند و حتی در دایره‌ی لغات مورد استفاده‌ی شما کابرد دارد.

روشی موثر برای مطالعه‌ی لغات (عربی، زبان، ادبیات)

ابزار مورد نیاز:

1)هایلایت آبی  2)هایلات سبز  3)هایلات زرد  4)هایلایت قرمز  5)مداد

روش کار: ما می‌خواهیم هر کلمه را حداقل 1 بار و حداکثر 10 بار بخوانیم. برای این کار از ابزارها استفاده می‌کنیم.

کلمات 4 حالت دارند.

حالت اول) کلمه در حافظه‌ی بلندمدت شما ثبت شده است و همانند عبارات کاملاً آشنای فارسی می‌ماند و حتی در دایره‌ی لغات مورد استفاده‌ی شما کابرد دارد. این کلمات نیاز به مرور مجدد ندارند و با هایلایت آبی کلمه را رنگ می‌کنیم.

حالت دوم) کلماتی هستند که در حافظه‌ی شما ثبت هستند ولی به هر دلیلی دچار یکی از حالت‌های زیر می‌شوند: 1)فراموشی 2)شک

این کلمات باید 3 دور مطالعه شوند تا کاملاً وارد حافظه‌ی بلندمدت شوند. رنگ این کلمات را سبز می‌کنیم و بعد از 3 بار مطالعه، آن کلمه آبی می‌شود.

حالت سوم) کلماتی که شما آن‌ها را بلد نیستید، مطالعه می‌کنید و نیاز به مرور دارید تا وارد حافظه‌ی شما شود. این کلمات باید 5 دور مطالعه شوند. این نوع کلمات زرد می‌شوند و پس از 2 بار مطالعه، سبز و بعد از 5 بار مطالعه، آبی می‌شوند.

حالت چهارم) کلماتی هستند که شما آن‌ها را بلد نیستید و بعد از مطالعه هم حس خوبی نسبت به یادگیری آن‌ها ندارید، حس یاد نگرفتن، سخت بودن، تلفظ اشتباه، طولانی بودن کلمه و... . این کلمات باید قرمز شوند و 10 بار مرور برای آن‌ها انجام شود. بعد از 5 بار مطالعه زرد، بعد از 7 بار سبز و بعد از 10 بار کلمه آبی می‌شود.

تبصره:

تعداد مرورها را با مداد کنار کلمه یادداشت می‌کنیم.

زمانی به تسلط کامل در کلمات می‌رسیم که تمام کلمات آبی شده باشند.

هر مرور باید با فاصله‌ی 5 روز تا یک هفته اتفاق بیفتد.

6/10/2023 4:59:34 AM
Menu