بودجه‌بندی درس‌های اختصاصی رشته تربیت بدنی در کنکور 98 هنرستان

در جدول زیر، بودجه‌بندی درس‌های اختصاصی (فنی) رشته تربیت بدنی در کنکور 98 را به صورت پودمان به پودمان می‌بینید.

بودجه‌بندی درس‌های اختصاصی رشته تربیت بدنی در کنکور 98 هنرستان

در جدول زیر، بودجه‌بندی درس‌های اختصاصی (فنی) رشته تربیت بدنی در کنکور 98 را به صورت پودمان به پودمان می‌بینید.
لازم به یادآوری است که در کنکور 99 پودمان‌های 4 و 5 از درس‌های دوازدهم حذف شده و از این پودمان‌ها سوالی طرح نخواهد شد.

*فایل باکیفیت‌تر را در پایین صفحه در قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید.


6/1/2023 6:34:56 PM
Menu