آزمون‌های تابستان 99، فرصتی مناسب برای هنرستانی‌ها

آزمون‌های تابستان کانون برای هنرستانی‌ها بهترین فرصت برای تثبیت آموخته‌های دو سال گذشته شما و برنامه‌ریزی و پیش‌خوانی برای درس‌های سال آینده (دوازدهم) است.

آزمون‌های تابستان 99، فرصتی مناسب برای هنرستانی‌ها

با توجه به تعطیلی مدارس در چند ماه پایانی سال گذشته تحصیلی و مجازی شدن کلاس‌ها و آزمون‌ها و عدم تکمیل آموزش در بسیار از مدارس سراسر کشور، اهمیت مرور دوباره درس‌هایی که سال گذشته خوانده‌اید و تکمیل آموزش و یادگیری مطالب درسی در تابستان امسال بیش از پیش احساس می‌شود. 

آزمون‌های تابستان کانون برای هنرستانی‌ها بهترین فرصت برای تثبیت آموخته‌های دو سال گذشته شما و برنامه‌ریزی و پیش‌خوانی برای درس‌های سال آینده (دوازدهم) است. به ویژه آن که احتمال غیرحضوری بودن کلاس‌های درس در سال تحصیلی آینده هم وجود دارد. 


آزمون‌های تابستان هنرستان این فرصت را به شما می‌دهد که هم در بخش نگاه به گذشته، مطالب و مباحث درسی دو سال گذشته را دوره کرده و یادآوری کنید و هم در بخش نگاه به آینده (که پاسخ‌گویی به سوال‌های این بخش اختیاری است)، نگاهی به یک درس از سال آینده داشته باشید و خود را برای سال تحصیلی جدید آماده کنید.

اولین آزمون تابستان در 27 تیرماه است که آزمونی برای تعیین سطح می‌باشد و مبنایی برای آزمون‌های بعدی است. آزمون‌های بعدی تا 4 مهرماه ادامه دارد. 

 اگر تاکنون ثبت‌نام نکرده‌اید، هنوز فرصت برای ثبت‌نام دارید.
تابستان 99 را جدی بگیرید و با آزمون‌های هنرستان، خود را برای سال تحصیلی جدید و در نگاهی بلند مدت، برای کنکور سال آینده آماده کنید.

مقاله کاظم قلم چی : برنامه کانون برای شما در تابستان 99

برنامه‌های راهبردی تابستان دوازدهم هنرستان

برنامه راهبردی منابع و کتاب‌های آموزشی در تابستان 99


5/29/2023 1:39:23 AM
Menu