فیلم ویژگی‌های آزمون 27 تیر - هنرستان

در تمام رشته‌ها لینک زیر را برای دیدن فیلم منطق آزمون‌های تابستان و آزمون 27 تیر ،کلیک کنید

فیلم ویژگی‌های آزمون 27 تیر - هنرستان

هنرجویانی که یازدهم را گذراندید و امسال دوازدهمی شدید، یا فارغ التحصیلانی که می خواهید در کنکور 1400 شرکت کنید، در تمام رشته ها لینک زیر را برای دیدن فیلم منطق آزمون های تابستان و آزمون 27 تیر، کلیک کنید:

http://www.kanoon.ir/Amoozesh/StrategicPlanLogic/62447


5/29/2023 3:45:17 AM
Menu