برنامه راهبردی نظام جدید معارف در تابستان 99 (کنکور 1400)

ورود شما را به مقطع دوازدهم انسانی تبریک می‌گوییم و امیدواریم همراهی مان تا کنکور 1400 و موفقیت شما ادامه داشته باشد.

برنامه راهبردی نظام جدید معارف در تابستان 99 (کنکور 1400)

دوستان خوب سلام!

ورود شما را به مقطع دوازدهم علوم و معارف اسلامی تبریک می گوییم و امیدواریم همراهی مان تا کنکور 1400 و موفقیت شما ادامه داشته باشد.

در تابستان 99 برای شما 6 آزمون در تاریخ های 27 تیر، 10 مرداد، 24 مرداد، 7 شهریور، 21 شهریور و 4 مهر در نظر گرفته شده است.

منطق کلی آزمون های پروژه تابستان:

برای آشنایی با منطق کلی آزمون های تابستان مقطع دوازدهم به لینک منطق برنامه آزمون های تابستان مراجعه نمایید.

ویژگی های آزمون های تابستان علوم و معارف اسلامی:

در آزمون های تابستان علوم و معارف اسلامی 3 دفترچه داریم:

دفترچه مشترک (دروس سال دهم):

این دفترچه شامل درس‌های عمومی: فارسی 1، عربی 1، دین و زندگی 1 و زبان انگلیسی 1 و درس های اختصاصی: ریاضی و آمار 1، اقتصاد، علوم و فنون ادبی 1، جامعه شناسی 1 و منطق است. در پروژه تابستان تمام مطالب کتاب های درسی دهم را امتحان خواهید داد.

دفترچه مشترک (دروس سال یازدهم):

این دفترچه شامل درس‌های عمومی: فارسی 2، عربی 2، دین و زندگی 2 و زبان انگلیسی 2 و درس های اختصاصی: ریاضی و آمار 2،  علوم و فنون ادبی 2، جامعه شناسی 2 ، فلسفه و روان شناسی است.در پروژه تابستان تمام مطالب کتاب های درسی یازدهم را امتحان خواهید داد.

دفترچه غیرمشترک (دروس سال دوازدهم):

این دفترچه شامل درس های اختصاصی: ریاضی و آمار 3،  علوم و فنون ادبی 3و فلسفه دوازدهم است (این درس ها به تلاش بیشتری نیاز دارند و بهتر است مطالعه آن‌ها از پروژه تابستان آغاز شود). در پروژه تابستان حدود 40 درصد از مطالب نیم سال اول دوازدهم را امتحان خواهید داد.


نکته مهم: در آزمون های تابستان پاسخگویی به دفترچه های مشترک (دروس سال دهم و یازدهم) اجباری است و تراز شما بر اساس آن داده می شود. اما پاسخگویی به دفترچه غیرمشترک (دروس دوازدهم) بر اساس وضعیت و برنامه ریزی شماست. ما پیشنهاد می کنیم یک یا چند درس از دفترچه غیرمشترک را هم پاسخ دهید تا در طول سال تحصیلی دوازدهم آماده تر و موفق تر باشید. 


پاسخ به یک پرسش متداول: چرا درس های تاریخ و جغرافیا در آزمون های تابستان پرسیده نمی شوند؟

 با توجه به حجم دروس رشته معارف و ماهیت دو درس تاریخ و جغرافیا، این دو درس در پروژه تابستان در آزمون ها نیستند. از مهر ماه با آغاز سال تحصیلی، برنامه ویژه ای برای مطالعه و مرور چندباره  این دو درس خواهیم داشت. در عوض، پیشنهاد می کنیم در پروژه تابستان بخشی از زمان ذخیره شده خود را به دفترچه غیر مشترک (دروس سال دوازدهم) اختصاص دهید. 


فایل برنامه آزمون های تابستان (دروس عمومی و اختصاصی) در زیر قرار گرفته است. 

صفحه اینستاگرام دوازدهم انسانی

کانال تلگرام دوازدهم انسانی

3/30/2023 5:13:05 AM