رتبه‌های یک‌رقمی از نقش اولیای خود می‌گویند (10)

نمی‌توان از موفقیت رتبه‌های یک‌رقمی گفت، اما به نقش مؤثر اولیای آن‌ها اشاره نکرد.

رتبه‌های یک‌رقمی از نقش اولیای خود می‌گویند (10)

نمی‌توان از موفقیت رتبه‌های یک‌رقمی گفت، اما به نقش مؤثر اولیای آن‌ها اشاره نکرد. بدون شک نقش پدرها و مادرهای رتبه‌های یک‌رقمی فقط تهیه‌ی امکانات و ایجاد آرامش در خانه نیست و می‌توان گفت بهترین مشاوران آن‌ها، پدر و مادرشان بوده‌اند. در این گزارش، رتبه‌های یک‌رقمی سال 98 از همراهی اولیای خود می‌گویند.

امیرحسین باقری، رتبه‌ی 10 زبان از قم

می‌توانم با قاطعیت بگویم پدر و مادرم برایم همه کار کردند؛ هر کاری که برای موفقیت من نیاز بود. شاید اولین آن تشویق و حمایت باشد. برای دریافت کارنامه از سایت همیشه با مادرم این کار را انجام می‌دادم و با هم بررسی می‌کردیم. (امیرحسین 2 سال کانونی بود و در 40 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


معین افسر، رتبه‌ی 10 انسانی از شیروان

شاید بارزترین نکته‌ دبیربودن مادرم بود. ایشان اهمیت درس‌خواندن را می‌دانستند و می‌توانستند در این راه کمکم کنند و همیشه حامی‌ام بودند. با اینکه خانواده از وضعیت درسی‌ام آگاه بودند، از نظر رتبه، هیچ اصرار و فشاری به من وارد نمی‌کردند. مادرم همیشه با من در جلسات 5‌نفره شرکت می‌کردند. (معین 2 سال کانونی بود و در 46 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


6/5/2023 8:49:32 PM
Menu