معرفی کتاب: کتاب طراحی 2

هدف از آموزش طراحی، آشنایی با اصول و روش‌های طراحان مختلف و انجام عملی آن‌هاست.

معرفی کتاب: کتاب طراحی 2

هدف از آموزش طراحی، آشنایی با اصول و روش‌های طراحان مختلف و انجام عملی آن‌هاست. برای کار طراحی دریچه‌های رفتاری متفاوتی وجود دارد و بسته به تعداد طراحان، تعدد روش وجود خواهد داشت.

طراحیْ فرایند هدفمند خلق آثار بصری (تجسمی) است و برخلاف نقاشی، نیازهای کاربردی را برطرف می‌کند. کار طراحی با زبان بصری و عناصر ذهنی و ارتباطی و کاربردی، ارتباط مستقیم دارد.

در کتاب طراحی 2 با مفاهیم مختلفی درباره‌‌ی طراحی آشنا خواهید شد. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- طراحی از منظره که شامل مواردی همچون کادر و ترکیب‌بندی و کیفیت نور می‌شود؛

- طراحی از فضاهای معماری که شامل اصول اولیه و پرسپکتیو و ... می‌شود؛

- طراحی از انسان که شامل طراحی از تناسبات مختلف انسان می‌شود؛ مانند طراحی از چهره، چشم‌ها، دهان، گوش، گردن؛

- آشنایی با ابزارهای مختلف طراحی و شیوه‌ی برخورد طراحان با سوژه‌ها.

ارزشیابی در این کتاب به‌صورت عملی است و هنرجویان با استفاده از متن و تمرین‌های کتاب و در طول سال، قابلیت‌های خود را افزایش می‌دهند و در پایان سال، از آن‌ها آزمون عملی می‌گیرند.

منبع :

4/2/2023 8:26:30 AM