أشخاص

یادگیری اشخاص و نام اعضای خانواده در این مبحث. یکی از مباحث مهم در عربی

أشخاص

أشخاص بالعربیة


ناس: مردم


زن: إمرأة                                         مرد: رجل


جدة: مادربزرگ                                 جد: پدربزرگ


أم: مادر                                         أب: پدر


أخت: خواهر                                   أخ: برادر


إبنة و بنت: دختر                              إبن و ولد: پسر


إبنة الأخ: دختر برادر                          إبن الأخت: پسر خواهر


دوستِ پسر: صدیق                          دوستِ دختر: صدیقةعمة                                  خالة                                   خال                                     عمإبنة العم: دختر عمو                            إبن الخال:  پسر دایی


إبنة العمة: دختر عمه                           إبن الخالة: پسر خاله


زوجة: همسر(زن)                              زوج: همسر(مرد)                                    

لیلا ایزدی
ارسال شده توسط : لیلا ایزدی