کاردستی‌ها آنیسا (خوک)

آنیسا دانش‌آموز کلاس پنجم دبستان از شهر نهاوند است. او این روزها که مدارس تعطیل است، با کمک پدر خود کاردستی‌های زیبایی درست می‌کند.

کاردستی‌ها آنیسا (خوک)

آنیسا دانش‌آموز کلاس پنجم دبستان از شهر نهاوند است. او این روزها که مدارس تعطیل است، با کمک پدر خود کاردستی‌های زیبایی درست می‌کند. 

آنیسا امروز برایمان یک خوک درست کرده است.

شما هم می‌توانید از این روزهای تعطیل استفاده کنید و با وسایل دورریختنی یا اضافه کاردستی‌های زیبایی درست کنید. این‌طوری می‌توانید خلاقیت خودتان را هم افزایش دهید. حوصله‌تان هم سر نمی‌رود.

آنیسا قاسمی

آنیسا قاسمی


6/1/2023 2:43:53 AM
Menu