مجموعه تست هوش منطقی و ریاضی ویژه آزمون 7 فروردین

مجموعه تست هوش منطقی و ریاضی ویژه آزمون 7 فروردین ششم دبستان

مجموعه تست هوش منطقی و ریاضی ویژه آزمون 7 فروردین

سلام ششمی های تیزهوش!

مجموعه تست هوش ریاضی و منطقی را برایتان تهیه کرده ایم تا آمادگی خود را افزایش دهید.

پیروز باشید.

محمد امین غلامی
تهيه شده توسط : محمد امین غلامی
6/2/2023 6:43:10 PM
Menu