سوالات دشوار هوش کلامی و ادبی آزمون 9 اسفند

مجموعه تست هوش کلامی و ادبی به همراه پاسخ مخصوص ششم دبستان

سوالات دشوار هوش کلامی و ادبی آزمون 9 اسفند

سلام ششمی ها

سوالات دشوار هوش ادبی و کلامی آزمون 9 اسفند را برایتان آماده کرده ایم.

این سوالات کمترین میزان پاسخ گویی را داشته اند.

6/5/2023 9:22:45 PM
Menu