معصومه جانبازی: از روستای روشندان تا پزشکی بابل

معصومه جانبازی از روستای روشندان ،شهر بهنمیر استان مازندران هستم.از سال 94 به

معصومه جانبازی: از روستای روشندان تا پزشکی بابل

معصومه جانبازی از روستای روشندان ،شهر بهنمیر استان مازندران هستم.ازسال94به مدت4سال دانش آموز بورسیه کانون قلم چی بهنمیر بودم ودر سال 98 با رتبه251 در رشته پزشكی دانشگاه بابل قبول شدم.6/9/2023 7:20:12 PM
Menu