فلش‌کارت، راه‌حلی که خاله به ما داد

پسرم سال دوم دبستان است. کمی بازیگوش است و خیلی سخت به سراغ مطالعه و حل تمرین می‌رود و به‌ویژه با درس علوم ارتباط خوبی ندارد.

فلش‌کارت، راه‌حلی که خاله به ما داد

پسرم سال دوم دبستان است. کمی بازیگوش است و خیلی سخت به سراغ مطالعه و حل تمرین می‌رود و به‌ویژه  با درس علوم ارتباط خوبی ندارد. از خواهرم که مسئول کتاب در نمایندگی سراوان است خواستم در این‌باره تدبیری بیندیشد.

خواهرم مرا به استفاده از فلش‌کارت‌ها تشویق کرد. خودم ابتدا فلش‌کارت دوم دبستان را برداشتم و مطالعه کردم. وقتی آن را به پسرم به عنوان جایزه دادم خیلی خوشحال شد و استفاده از آن برایش جذاب بود. دلیل آن هم شیوه‌ی پرسش و پاسخ در پشت و جلوی کارت و پاسخ تصویری آن بود.

پسرم برای استفاده از فلش‌کارت‌ها اشتیاق زیادی از خودش نشان داد؛ به طوری که از من خواست برای درس‌های ریاضی و فارسی هم فلش‌کارت تهیه کنم.

او به صورت منظم فلش‌کارت‌ها را برایم می‌آورد و حتی اگر خسته باشم با اصرار خودش کارت را مطالعه می‌کنیم.

مطالب مرتبط