پرتکرار رمز موفقیت است

وقتی کودک بودم مادرم همیشه می‌گفت: «هر سؤال را سه بار تکرار کن».

پرتکرار رمز موفقیت است

وقتی کودک بودم مادرم همیشه می‌گفت: «هر سؤال را سه بار تکرار کن». از همان زمان متوجه شدم که تکرار، رمز موفقیت است. وقتی در کانون به عنوان فروشنده‌ی کتاب مشغول فعالیت شدم، یک بار به دانش‌آموزی روستایی که خانواده‌اش مشکلات اقتصادی داشتند، با هزینه‌ی خودم یک کتاب پرتکرار دادم. بعد از استفاده از این کتاب نتیجه‌اش در آزمون خوب شد و این بار آمد و باقی کتاب‌ها را از من خواست. درنهایت ترازش از 4300 به 6100 رسید. او اکنون سه سال است در آزمون‌های کانون شرکت می‌کند و هم‌چنان دانش‌آموز موفقی است.

3/26/2023 12:31:42 AM