تست هوش+پاسخ(3)

1_فرض کنید در یک مسابقه دوی سرعت شرکت کرده اید. شما از نفر دوم سبقت می‌گیرید حالا نفر چندم هستید؟

تست هوش+پاسخ(3)


1_فرض کنید در یک مسابقه دوی سرعت شرکت کرده اید. شما از نفر دوم سبقت می گیرید حالا

نفر چندم هستید؟


2_اگر ۲ سیب از ۳ سیب بردارید، چند سیب دارید ؟


3_پدر ماری، پنج تا دختر داره: 1-Nana  2- Nene  3- Nini  4- Nono.

 اسم  پنجمی چیه؟

پاسخ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1-نفر دوم

2-دو سیب

3_ اسم دختر پنجم ماری هست.    

6/3/2023 4:27:20 AM
Menu