تست هوش جالب تعداد اردک ها

در زیر تصویری از اردک‌ها در یک تالاب را می‌بینید. آیا می‌توانید تعداد دقیق اردک‌ها را حدس بزنید؟ بهتر است ذهن خود را در این تست هوش امتحان کنید.

تست هوش جالب تعداد اردک ها

 

در زیر تصویری از اردک ها در یک تالاب را می بینید. آیا می توانید تعداد دقیق اردک ها را حدس بزنید؟ بهتر است ذهن  خود را در این تست هوش امتحان کنید.


با دقت به تصویر بالا نگاه کنید 
چند اردک در تصویر مشاهده می کنید . . ؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب: ۱۳ اردک قابل مشاهده است.

 

 جهت مشاهده ی مطالب مشابه کلیک کنید

3/23/2023 4:51:12 AM