منابع مطالعاتی کنکور هنر 99

سلام داوطلبان عزیز فایل ضمیمه مربوط به منابع پیشنهادی گروه هنر کانون برای کنکور هنر 99-98 و آزمون‌های تخصصی هنر کانون است. قسمت سمت راست جدول کتاب‌های هنرستان در هر درس مجزا مشخص شده است.

منابع مطالعاتی کنکور هنر 99

سلام

داوطلبان عزیز فایل ضمیمه مربوط به منابع پیشنهادی گروه هنر کانون برای کنکور هنر 99-98 و آزمون‌های تخصصی هنر کانون است. قسمت سمت راست جدول کتاب های هنرستان در هر درس مجزا مشخص شده است. کتاب هایی مثل صنایع دستی در دو درس استفاده می‌شود و ما آن را دو بار در جدول نوشته‌ایم. در قسمت سمت چپ جدول کتاب‌های منابع آزاد معرفی شده است. با توجه به ضریب درس‌ها و رشته‌ی مورد نظرتان می‌توانید این کتاب‌ها را در کنار کتاب‌های درسی انتخاب نموده و به صورت مبحثی( مشترک با برنامه راهبردی) آن را در برنامه‌ی شخصی خود جادهید.

برنامه‌ی آزمون‌های هنر کانون طول سال 99 - 98 در یک نگاه

برای دریافت کتاب‌های گروه هنر کانون (کتاب‌های سبز - آبی - زرد) به سایت کانون بوک مراجعه نمایید و یا از نمایندگی خود تهیه نمایید.


موفق و پیروز باشید.

2/3/2023 4:39:37 PM