مصاحبه با امیرعباس تیموری نژاد_از سوم دبستان تا قبولی تیزهوشان

مصاحبه با امیرعباس تیموری نژاد که از سوم دبستان کانونی بوده و امسال تیزهوشان پذیرفته شده.

مصاحبه با امیرعباس تیموری نژاد_از سوم دبستان تا قبولی تیزهوشان


شهر: کرمانشاه

میانگین تراز: 6421

سال‌های عضویت در کانون: از دوم دبستان

شغل پدر: مهندسی عمران است و شغل آزاد دارد.

شغل مادر: خانه‌دار- فوق‌دیپلم مدیریت دارد.

امیرعباس تیموری نژاد، بعد از هر آزمون سخنرانی‌های آقای قلم‌چی را برای دانش‌آموزان برتر تهرانی به دقّت گوش می‌دهد.

نحوه‌ی آشنایی شما با کانون چگونه بود؟

یکی از اقوام، کانون را به ما معرّفی کرد و تبلیغ‌های داخلتلویزیون هم خیلی من را ترغیب کرد که در آزمون‌ها شرکت کنم.

چه کسی در درس‌ها بیشتر به تو کمک می‌کرد؟

پدرم در ریاضی به من کمک می‌کرد و مادرم به من املاء می‌گفت.

در درس‌ها چه‌جوری برنامه‌ریزی می‌کردی؟

از مشاوره‌های پشتیبانم خیلی کمک می‌گرفتم و پدرم هم دربرنامه‌ریزی کمکم می‌کرد و مادرم معمولاً راهنمایی‌ام می‌کرد.

از چه کتاب‌هایی استفاده می‌کردی؟

از همه‌ی کتاب‌های کانون استفاده می‌کردم و از همه هم راضیبودم.

کدام کتاب برایت مفیدتر بود؟

کتاب‌های سه‌سطحی، چون سؤالات خیلی متنوع و جاافتاده‌ایداشت. من سخنرانی‌های آقای قلم‌چی را هم گوش می‌کردم و در مجلّه‌ها می‌خواندم کهاز کتاب سه‌سطحی خیلی تعریف می‌کنند و حرف‌های ایشان برای من سند بود به همین دلیلسؤالات این کتاب را خیلی خوب و با دقّت حل می‌کردم.

از دفتر برنامه‌ریزی استفاده می‌کردی؟

بله همیشه.

دلیل استفاده‌ی شما از دفتر برنامه‌ریزی چه بود؟

چون واقعاً برای بالا بردن ترازم به من کمک می‌کرد و به مننشان می‌داد که چه درسی را چقدر خواندم و چند درصد زده‌ام و کدام درس را کم خوانده‌امو باعث شده که درصدم پایین بیاید.

از کتاب خودآموزی استفاده می‌کردی؟

تا کلاس پنجم استفاده نمی‌کردم چون خیلی آن را نمی‌شناختمولی از پنجم تا الان کامل استفاده می‌کردم.

ویژگی مثبت این کتاب چیست؟

بعضی سؤالات در آزمون‌ها تکرار می‌شد یا شبیه آن سؤال می‌آمدکه کتاب خودآموزی کمک می‌کرد تا بتوانم آن سؤال رادرست جواب دهم چون قبلاً آن رادر کتاب خودآموزی نوشته بودم.

چرا از دوم دبستان در آزمون‌های کانون شرکت کردی؟

چون خواستم از دوم دبستان که کوچکتر هستم و پایه است درآزمون‌ها باشم تا پایه‌ام قوی‌تر شود و تست زدن برایم عادی شود و بتوانم راحت‌تردر المپیادها و آزمون‌های تیزهوشان شرکت کنم.

دلیل استمرار حضورت در آزمون‌های کانون چه بود؟

چون مادرم می‌گفت این پیوستگی باعث پیشرفت و موفق شدنم می‌شودو همچنین مادرم خیلی از آزمون‌ها و بازدهی آن‌ها راضی بود و من را هم تشویق می‌کردکه آزمون‌ها را باعلاقه شرکت کنم.

تو چه برنامه‌ای داری که با تغییر پایه، اُفت تحصیلی نداشته باشی؟

این‌که درس خواندنم را مثل قبل، با برنامه و خوب ادامه دهمو کتاب‌هایی را که دارم را خیلی خوب بخوانم و پشتکار و تمرین خودم را بیشتر از اینکنم.

چقدر با دوستانت رقابت داشتی؟

خیلی- من معمولاً به ترازها خیلی دقّت می‌کردم. دوستانمامیرعلی آزادی، امیرعباس شهبازی، امیرحسین دوامی و پویا شعبانی بودند که همه با همآزمون می‌دادیم ولی در یک مدرسه نبودیم و در کلاس ریاضی همدیگر را می‌شناختیم و باهم رقابت داشتیم. تقریباً میانگین تراز من و دوستانم یکسان بود یعنی یک مقدار کمتریا بیشتر.

برای اینکه ترازت پیشرفت کند چه کارهایی می‌کردی؟

سعی می‌کردم درس را سرکلاس بهتر یاد بگیرم و پشتکارم را بیشترکنم و ساعت مطالعه‌ام را افزایش دهم و در درس‌هایی که ضعیف هستم بیشتر تلاش کنم.

چقدر طبق برنامه‌ی راهبردی کانون درس می‌خواندی؟

خیلی- مثلاً برای آمادگی آزمون برای هر درس تقریباً 400 تاتست می‌زدم که این تست‌ها متناسب با بدجه‌بندی آزمون بود و برنامه‌ی راهبردی خیلیبه من در برنامه‌ریزی تست‌ها کمک می‌کرد.

چقدر روی چند از ده کار می‌کردی؟

خب من در یک مقاله خوانده بودم که آقای قلم‌چی به کوشاجافریان درباره‌ی راهبردهای فراشناختی گفته بود و به او توصیه کرده بود که روی چنداز ده کار کند نه روی تراز. من هم روی چند از ده در درس فارسی کار کردم چون ضعیفبودم و بعد در آزمون آخر سال قبل یعنی 14 اردیبهشت در آزمون ترازم 8312 شد و رتبه‌ی1 استان، 1 شهر و 12 کشور شدم و کمترین چند از ده من 8 بود در درس هدیه‌ها.

پس یکی از عوامل رشد شما تمرکز روی چند از ده هر درس است؟

بله، چند از ده کمک می‌کند که کم‌کم و سؤال به سؤال پیشرفتداشته باشم و خوب درس بخوانیم و از غلط زدن پرهیز کنیم.

تا حالا حس کردی که با بقیّه فرق می‌کنی؟

من در مدرسه، اوّل بودم و در آزمون‌ها هم اوّل بودم و اینتفاوت بین من و دوستانی که آزمون نمی‌دادند ایجاد شده بود. البتّه این نباید باعثغرور شود چون طبق صحبت آقای قلم‌چی همه به موفقیّت و هدفشان می‌رسند و فقط زمان وتلاش می‌خواهد.

کانون چقدر در درس خواندن شما موثر بود؟

خیلی، چون باعث می‌شد دو هفته یکبار تمام درس‌هایم را خیلیخوب و دقیق جمع‌بندی کنم و خودم را هم ارزیابی کنم.

یک توصیه به دبستانی‌ها:

موفقیت با تلاش و کوشش و با زمان به دست می‌آید و تا آخرینلحظه برای موفقیت تلاش کنند و بجنگند.

6/1/2023 2:59:51 AM
Menu